Om bro

Det vi kan. Kort fortalt.

Vi kombinerer kommunikation, organisationsudvikling og adfærdsdesign. Vi undersøger, hvordan vi kan få mennesker til at træffe de rigtige beslutninger, og vi designer løsninger og budskaber, der får det til at ske.

Hvad laver bro?

Kommunikation er ikke en ordre, vi kan brøle ud fra et mødelokale på tiende sal. Det er en kompleks størrelse, der involverer til tider irrationelle mennesker, der har en mening om alting. Det kan være drønirriterende, men det er vilkårene.

Når bro arbejder, tager vi altid udgangspunkt i de mennesker, det hele handler om. Dem, der bliver berørt af de forandringer og budskaber, vi hjælper vores kunder med.

De bedste resultater opnår vi nemlig, når vi kombinerer vores organisationsforståelse og kommunikationstæft med vores indsigt i den menneskelige adfærd, der definerer og gennemsyrer alle handlinger og processer. Alle, blev der sagt.

Du kan læse mere om vores metoder og løsninger på næste side. Og så kan du også få et indblik i de problemstillinger, vi allerede har løst for vores kunder, hvis du går til vores cases.

Vores tilgang

De fem I'er

Identifikation
Vi undersøger jeres behov, analyserer markedet og fastsætter succeskriterier for den ønskede forandring.

Indsigter
Vi indsamler indsigter blandt målgrupper og interessenter og kortlægger sammenhænge i vores mønstergenkendelse.

Involvering
Vi inddrager jer løbende gennem dialog, sparring og workshops, og sammen udarbejder vi en plan for involvering af interessenter og ambassadører.

Indhold
Vi designer løsninger og udvikler indhold. Og så tester vi, hvordan det virker hos målgruppen, så vi sikrer den ønskede forandring.

Implementering
Vi leverer konkrete handleplaner for implementering af løsningen. Og så hjælper vi jer med at aktivere jeres produkter, så ikke de strander i skuffedariet.

Model over måden, bro arbejder på: identifikation, indsigter, involvering, indhold og implementering

Lederudvikling

Som leder skal du være klædt på til at navigere i dit team og i din organisation med alle de forandringer, krav og forventninger, du møder. I bro har vi gennem årene arbejdet med ledelsesudvikling, -kommunikation og -rådgivning, og vi har udstyret både mellemledere og topledere med indsigter og værktøjer til at løse deres udfordringer. Vi kortlægger dit udgangspunkt og din forandringsambition – og så arbejder vi videre med at udvikle dine ledelseskompetencer, så de understøtter både dine og din organisations mål.

Teamudvikling

Teamudvikling – og forståelsen for jeres samarbejde i teamet – er en forudsætning for, at I kan gå i samme takt og skabe fælles resultater. I bro går vi tæt på både styrker, udfordringer og ambitioner i såvel leder- som medarbejderteams, og vi hjælper med at konvertere gode intentioner til reel udvikling. Vi fastlægger jeres baseline og tester jeres samarbejde, kommunikation og evne til beslutningstagen i teamet. Og vi kortlægger gerne jeres forskelligheder og opmærksomhedspunkter ud fra MBTI-profilen eller Hogan-assessment. Det gør vi over en række workshops, hvor refleksion og forståelse for sig selv og hinanden er omdrejningspunkt.

Content & Copywriting

Content marketing er her vi positionerer os, skaber relationer til kunder, netværk og følgere – og i sidste ende sælger vores produkter og løsninger. Vi blogger, skriver nyhedsbreve og webtekster for at styrke vores kunders forretning og position i markedet. Og vi inkluderer gerne virkemidler som video, podcast, webinars og onlinekurser efter behov. Copywriting er tekster, som skaber handling: Likes, delinger, grin og gråd. Og alle virksomheder har brug for at få deres læsere til at handle i tråd med forretningens mål.

Adfærdsdesign & Nudging

Adfærdsdesign handler om at skabe forandringer gennem løsninger til mennesker. Vores tilgang til feltet er baseret på adfærdsøkonomi, men vi trækker også på viden fra fagligheder som fx psykologi, sociologi og design for at forstå den kontekst, mennesker træffer beslutninger i. For kan vi ændre konteksten, ændrer vi adfærden. Nudging handler om at gå fra gode intentioner til reelle adfærdsændringer ved at give et ’puf’ i retning af smartere og sundere valg. Nudging er modstykket til de mange forandringsforsøg, der beror på tanken om, at mere information er vejen til at skabe forandring: ’Hvis bare de ved det, så gør de det også’.

Strategiudvikling

Står du i spidsen for at udvikle afdelingens eller organisationens næste strategi? Skal jeres værdisæt revideres? Eller skal jeres kultur drives i en anden retning? Store organisationsforandringer kræver en solid udviklingsproces for at lande lige præcis dét output, der sikrer den ønskede forandring hos jer. I bro designer og faciliterer vi store, strategiske udviklingsprocesser. Vi baserer processerne på indsigter om den aktuelle og den ønskede tilstand, og sammen med kunden bearbejder vi indsigterne til det færdige produkt. Nøgleordene er involvering, konkretisering og forankring.

Strategiimplementering

Alt for ofte får strategiske indsatser ikke den effekt, de var tiltænkt. Det er der mange grunde til. En af dem er en tendens til at investere al energi i udviklingen – for så at undervurdere implementeringen. Om det gælder forankring af nye værdier, strategiske målsætninger eller kulturændringer i din virksomhed hjælper vi med at skabe en effektiv implementeringsproces. Vi kombinerer indsigter fra organisationsteoriens verden med adfærdsdesign, når vi udvikler implementeringsløsninger, der flytter menneskers faktiske adfærd fra A til B uden at gøre rejsen unødvendig utryg.

Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi er et strategisk værktøj til at understøtte organisationens mål. I bro hjælper vi jer med at skabe indflydelse og målbare resultater ved at definere en klar kommunikationsstrategi. En strategi, der udstikker rammerne for, hvordan I prioriterer, udvikler og ensarter jeres kommunikation. bros fokus er at gøre strategien relevant – både for kunderne og for organisationen. Vi skræller de overflødige lag væk og skaber en tydelig bro fra det abstrakte til det konkrete. Så ved kunderne, hvad de kan forvente og medarbejderne, hvordan de skal agere og kommunikere.

Kampagner

Kampagner er en del af bros DNA. Vi hjælper vores kunder med interne og eksterne kampagner, der skal flytte holdninger og adfærd – uanset om det drejer sig om it-sikkerhed, sundhed på arbejdspladsen eller forebyggelse af gæld blandt unge. Vores udgangspunkt er altid adfærdsbaseret. Det betyder, at vi baserer kampagner på kvalificeret feltarbejde og dataanalyse, inden vi folder vores indsigter ud i kreative løsninger og slagkraftige budskaber.

Indsigter & test af prototyper

Indsigter viser, hvorfor mennesker ikke gør, som de siger. Og vil du forstå adfærd, må du møde målgruppen i dens naturlige kontekst. Vi kombinerer etnologi, sociologi og adfærdsøkonomi til at løse vores kunders udfordringer. Test er altid en del af vores samlede oplæg til løsningen. Det er her, vi finder ud af hvordan det virker i den virkelige verden. Vi spænder helt fra mindre agile testløsninger til store kvantitative test, der undersøger statistisk signifikans. Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne vise den ønskede effekt på jeres målgruppe.

Brugerrejser

Med en brugerrejse kan du skabe en bedre service eller oplevelse for din målgruppe – uanset om det er borgere i en kommune, medarbejdere i din organisation eller kunder i din butik. I bro laver vi brugerrejser baseret på indsigter, som vi analyserer og kortlægger for at definere oplevelsen af jeres service her-og-nu. Med data om målgruppen og jeres arbejdsgange definerer vi højde- og lavpunkter i brugerrejsen, som bliver udgangspunkt for målrettede anbefalinger og løsninger til jeres service.  

Executive rådgivning

Står du over for at skulle overtage en toplederpost? For mange er det en udfordrende overgang, hvor den første tid er afgørende for succes. I bro understøtter vi dig i at træde effektfuldt ind i din toplederposition, så du kommer stærkt fra start med dine mål og ambitioner og formår at navigere i krav og forventninger fra stakeholdere. Med afsæt i over 20 års erfaring fra toppen af dansk erhvervsliv planlægger – og støtter vi dig i – de forskellige faser: forberedelsen, selve overgangen og den første tid i rollen.

Dialog- og performancetræning

Troværdig og effektiv kommunikation er afgørende for at skabe følgeskab til din retning og vision – både internt i din organisation og i omverdenen. Effektiv formidling er ikke et talent, du er givet, men et håndværk, du kan lære. I bro træner vi ledere og medarbejdere i at opnå gennemslagskraft i deres mundtlige performance, når de stiller sig op på ølkassen eller frem i medierne. Vi arbejder med din verbale og nonverbale kommunikation gennem retoriske greb, der sikrer, at dine budskaber bliver hørt, forstået og ikke mindst handlet på.

Ledertrivsel

En leder, der trives, er det bedste fundament for en organisation, der trives og leverer solide resultater. For vores følelser og væremåde smitter af på vores medmennesker – ikke mindst når vi sidder i ledende roller. Ved at arbejde systematisk og konkret med din egen trivsel hjælper vi dig med at performe på både den menneskelige ledelse og hårde bundlinje. Du får viden og værktøjer til at etablere de personlige praksisser, der gør, at du kan navigere i det krydspres og de følelsesmæssige udfordringer, du som leder ofte står i.

Uddannelser og kurser

I bro leverer vi ikke kun solidt håndværk og stærke resultater inden for kommunikation, organisationsudvikling og adfærdsdesign. På vores uddannelser og kurser træner vi også andre i selv at mestre disciplinerne. Du kan få nye og værdifulde kompetencer i blandt andet adfærdsbaseret ledelse, adfærdsdesign og ledertrivsel. Læs mere på brodinviden.dk.

Oplæg og workshops

Den effektive vej til forankring er via involvering. Og netop den kan vi hjælpe med. Vi udvikler og faciliterer workshops og samskabelsesprocesser på alle niveauer i organisationen, og vi tilrettelægger forløbet samme med jer – uanset om I er ude på at blive klogere gennem indsigter, er ved at udvikle jeres produkter, services eller ledelse eller skal til at implementere nye løsninger. Mangler I inspiration? Vi tilbyder keynotes om strategi, ledelse, adfærdsdesign og branding – og vi designer vores oplæg, så de giver værdi i din organisation

Vores tilbud

Her er de løsninger, vi har brugt 20 år på at blive eksperter i. De rimer alle på kommunikation, organisation og adfærd.

Ikon der illustrerer uddannelse. Lederuddannelser og uddannelse i adfærdsdesign
Ikon der illustrerer kampagner. kampagner der ændrer holdninger og adfærd
Ikon der illustrerer indsigter i forhold til test af prototyper på målgruppen

Vores Team

Mød vores specialister og generalister inden for kommunikation, adfærdsdesign og organisationsudvikling.

Det er dig, det handler om. Hvad er du for én?