Adfærdsdesign og nudging til bedre samtaler mellem patienter og sundhedspersonale

Nudge for bedre samtaler mellem patienter og sundhedspersonale

Overblik

I dette projekt hjalp bro samtalen om valg og brug af medicin godt på vej ved at udvikle nye samtaleværktøjer til dialogen mellem patient og sundhedspersonale. Værktøjerne indeholdt samtaleemner og medicinforklaringer, der gjorde den svære samtale om en kroniske sygdom og den nødvendige medicin lidt lettere at tage.

Et værktøj var et display med medicin, et andet var et ark til udfyldning inden samtalen, som handlede om alle de emner, patienterne bliver påvirket af, når de får diagnosen. Når sygdommen ikke kan skylles væk med et par panodiler, men kræver en mere målrettet og fokuseret behandling, skal patient og sundhedspersonale kunne afstemme ønsker og forventninger præcist. Det hjalp vores samtaleværktøjer med at opnå.

Udfordring

Der er brug for hjælpemidler til at sikre høj kvalitet i patientsamtalen. Valg af medicin kan påvirkes af personalets rutiner, og i enkelte situationer kan de stå i vejen.

Proces

Vi udviklede prototyper ud fra interviews og observationer af patientsamtaler. Efter en testperiode forbedrede vi de tre prototyper, og kunden satte dem i reel produktion.

Resultat

Implementeringens kvantitative resultater taler deres tydelige sprog. 8 ud af 10 hospitaler har implementeret værktøjerne og bruger dem dagligt i konsultation med patienterne.

Værktøjerne er blevet oversat til islandsk, og andre lande i norden er igang med at adoptere dem på lokalsprog. Der er stor tilfredshed med materialerne hos læger og sygeplejersker, da de løser et behov, der tidligere har været uforløst på afdelingerne. For vores kunde har det givet en ny adgang til hospitalerne, forbedret firmaets omdømme og skabt grobund for nye samarbejder. Desuden har projektet og værktøjerne ændret lægernes rutinevalg af lægemidler, der tidligere har stået i vejen for et mere kompliceret, men mere patientvenligt valg.

Kunden

adfærdsdesign og nudging. Patient nudges til bedre sundhed