Cases: Bolden skal i målet  - projekt med adfærdsdesign

Lad granulatet blive på kunstgræsbanen

Overblik

I dag forsvinder en hel del gummigranulat fra kunstgræsbanerne i Københavns idrætsanlæg. Det ender i fodboldspillernes hjem, på parkeringspladsen, i omklædningsrummet – ja, mange andre steder end på fodboldbanen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder hver dag på at skabe en by med liv og udvikling – med et skærpet fokus på det grønne aftryk rundt om i byen.

Københavns kunstgræsbaner er ingen undtagelse. For de små, sorte granulatstykker bliver slæbt med uden for banen. Og selvom forskning fortæller os, at det ikke er sundhedsskadeligt at spille eller lege på de granulatbeklædte fodboldbaner, så er det stadig ærgerligt, at granulatet ender i vores natur.

Udfordring

Hvad skal der til for at minimere spredningen af gummigranulat? Og hvordan laver vi løsninger og budskaber, der flytter adfærd hos målgruppen?

Proces

Vi undersøgte kontekst og adfærd gennem kvalitative feltstudier for at få indsigt i målgruppen og identificere, hvad der står i vejen for den ønskede adfærd.

Resultat

Fra rysteøvelser til permanente skoskiftestationer til et overordnet narrativ for en digital kampagne + en video som hovedelement i kampagnen.

"Vi har værdsat samarbejdet med bro, som har været involveret i vores indsats fra begyndelsen. bro har omsat vores tanker og ønsker til handlingsforslag inden for en øvre fastsat ramme med fokus på adfærdsændringer. Herunder også at planlægge og producere en kommunikationsindsats med stor succes."

Nanna Bøttiger Mørck
Konsulent, Byudvikling og Faciliteter

Adfærdsdesign til kunstgræsbaner og fodbold
Video af adfærdsdesign til kunstgræsbaner og fodbold

Video og kanalstrategi

Videokampagnen blev skabt med ambitionen om at øge opmærksomheden hos den primære målgruppe; de unge fodboldspillere i alderen 9 til 14 år. Med vægt på, at gummigranulat ikke er farligt, men ret irriterende.

Derfor var det altafgørende at rammesætte fortællingen med øje for målgruppens virkelighed. Og klar kommunikation om konkret adfærd – i øjenhøjde med fodboldspillerne.

Vi udarbejdede en kanalstrategi med både Københavns Kommune og DBU Kbh. som afsendere. Et vigtigt element i strategien var at involvere fodboldklubberne og skabe engagement via deres kanaler.