Tablet  med bro logoer

Hvordan trafiksikkerheden blev forbedret ved to skoler

Overblik

Trafikkaos om morgenen ved Ordrup Skole og Skovshoved Skole i Gentofte fik kommunen til at reagere. Ved hjælp af adfærdsdesign – analyse og designløsninger – testede skolerne sammen med kommunen og forældrene blandt andet bump og dobbeltrettede cykelstier på de to skoleveje.

Udfordring

Når forældre oplever, at det er utrygt for deres børn at gå eller cykle i skole, så begynder de selv at køre dem. Det gav trafikalt pres ved Ordrup Skole og Skovshoved Skole.

Proces

Gentofte Kommune og bro planlagde sammen en proces, hvor samskabelsesworkshops involverede både forældre og skolens ansatte i at tænke løsninger.

Resultat

Skolens ansatte og forældre gik ud og tog imod børnene. Og der blev lavet dobbeltrettet cykelstier, rykket p-pladser og lavet bump, hvor det gav værdi.

"Lige dér, hvor der er markeret med et stort gult kryds, at man ikke má holde, så ambulancer kan komme til, og hvor grænseløsheden altid var tydeligst, så jeg to små piger sidde forleden morgen. De sad i græsset og snakkede. Og klokken var ti i otte. Et tidspunkt, hvor der normalt er en ubehagelig, stressende, dårlig stemning ved skolen. Nu var der fred og ro. Dagen starter nu trygt og roligt for børnene. Lige det lille scenarie fik mig til at tænke: Det er dér, vi skal hen! Jeg er virkelig stolt på skolens vegne over denne forandring, der nu sker. Noget er kommet tilbage på sporet. Jeg kan få øje på nogle værdier, som faktisk er værd at give videre til vores børn. Værdier, som handler om gensidig respekt og omsorg for fællesskabet."

Fra en forældre til skolen

Guide med bro logoer
Røntgenfotografi som læge ser på
To telefoner med bro logoer