Tablet og Computer med bro logo.

Effektive jobopslag, der tiltrækker de rigtige kandidater

Overblik

Talenter hænger ikke på træerne. Så hvis man vil tiltrække dygtige medarbejdere, må man gøre sig umage med at nå ud til dem.

Professionshøjskolen Absalon ønskede en ny tilgang til rekruttering, så de kunne blive endnu bedre til at tiltrække talentfulde undervisere. Det var derfor et meget motiveret rekrutteringsteam, der henvendte sig til bro.

Udfordring

Teamet havde et ønske om at få et koncept på plads: Hvordan tænker man rekruttering som uddannelsesinstitution i 2018 – og hvordan får man mest ud af anstrengelserne?

Proces

Vi analyserede tendenser; både i Absalons opslag og i feltet generelt. Og vi hjalp rekrutteringsteamet med at søsætte et nyt koncept og lærte dem at skrive fængende tekster.

Resultat

Det nye koncept udstikker en strategisk kurs for stillingsopslag i fremtiden. Konceptet er foreviget i en skriftlig guide, som flittigt bliver brugt af Absalons medarbejdere.

"I bro fandt vi en samarbejdspartner, der hurtigt afkodede, hvor vi skulle sætte ind for at forbedre vores stillingsopslag og employer branding. De kom med dugfrisk viden og faglig tyngde, og de gav os viden og værktøjer, som vi nu bruger, hver gang vi skal finde en ny medarbejder."

Marianne Tauning Stubtoft
HR Udviklingskonsulent, Absalon

Tablet med forstørrelsesglas hænger i luften.
Opslagstavle.
Bros folder med illustrationer.