Succesfulde ledere har styr på fortællingen om dem selv

Podcast - succesfulde ledere har styr på fortællingen om dem selv

Ledelse er min faglighed. I de 18 år, jeg har ejet og ledet bro, har jeg konstant forsøgt at udfordre mig selv på min ledelsesstil. For der er ét fagligt mål, der står med federe skrift end de andre på min liste: Jeg vil dæleme være en god leder. Jeg vil skabe det, som gode ledere gør, og opleve det, som gode ledere bliver en del af.

Lyder det banalt? Helt klart.

Formår alle ledere det? Overhovedet ikke.

Bevares, det behøver de da heller ikke. De kan blive ved med at rode med Excel-ark bag lukkede døre på syvende sal. Uden at have et ledelsesideal.

Du får følgere, når du handler

Men det her indlæg er til dig, der vil noget som leder. Til dig, der vil sætte nogle mål og bygge en fortælling op om dem – en lederfortælling, som du også vil agere på og udleve. Indlægget handler ikke om, hvilke mål du skal sætte, eller hvordan du skriver lederfortællingen, for det ved kun du. Det er derimod et indlæg, der taler for, at du skal være pivbevidst om din lederfortælling.

Og hvorfor så det? Jo, det oplagte svar er, at din lederfortælling fungerer som et kompas i din daglige ledelse og sikrer, at du – på trods af travlhed, drift og rammebetingelser – følger den kurs, du har udstukket for dig selv.

Men du skal også være det, fordi din lederfortælling stiller dig stærkt i kampen om de dygtige medarbejdere. ”Good leaders have followers”, lyder det igen og igen i moderne ledelsesteori, og det understreger, at medarbejdere sjældent vælger arbejdsplads alene ud fra løn, frokostordning eller beliggenhed. De vælger den også på grund af en given ledelsesstil og det arbejdsmiljø, den enkelte leder skaber.

Handling trumfer ord

I virkeligheden handler det ikke så meget om storytelling, men snarere om storydoing. Den gode fortælling om dig som leder bliver ikke skabt af, at du sætter dig et mål om fx at være inspirerende, motiverende og omsorgsfuld. Den bliver skabt af, at du er det.

Den egentlige fortælling bliver nemlig skrevet i hovedet på dem, der arbejder sammen med dig. Dem du omgås. Ligesom et brand bliver skabt af en virksomheds medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Men før du kan ’leve din fortælling’, er du nødt til at være bevidst om dine værdier. Og her hjælper det at have nedfældet sin lederfortælling.

>> Læs mere om, hvordan bro arbejder med ledelse hos vores kunder.

Kernen i min egen fortælling

Min fortælling er pt. mere selvbiografi end hensigtserklæring. Og den kredser om tre ord: Mod, energi og tilstedeværelse.

Mod

Mod er vigtigt i min lederfortælling. Jeg sætter ikke kun mig selv i spil, når jeg løser opgaver for kunder, men også når jeg leder mine medarbejdere. Jeg vil gerne gå forrest og siger ja til nye opgaver, selvom jeg ikke er på hjemmebane, og selvom det kan risikere at udstille mine svagheder. Og jeg forsøger til stadighed at få mine medarbejdere til også at vove sig ud på ukendt grund, fordi det om noget udvikler dem.

Mod har drevet det meste af mit arbejdsliv. Ellers ville jeg heller ikke have valgt livet som ejerleder og turdet udbygge forretningen med elementer, hvis succes ikke altid har været til at forudsige – det være nye kompetencer, nye kundegrupper, nye platforme (bloggen her og bro fm), bro behaviour og fra næste måned: nye kvadratmeter på Esplanaden.

Energi

Mit næste nøgleord: Energi. Jeg prioriterer at være en drivkraft for bro-huset og menneskene i og omkring vores organisation. Mine medarbejdere forventer, at jeg kommer med energi, når jeg møder ind på kontoret, og den forventning forsøger jeg at indfri. Min sindsstemning og mit drive smitter af, og du kan ikke være indelukket eller opgivende, hvis du forventer engagement og optimisme fra andre.

Så hvis jeg skal koncentrere mig om en opgave i tre timer for lukket dør, så finder jeg et andet sted at være. Jeg bringer intet godt til organisationen ved at være gemt væk i et hjørne.

Tilstedeværelse

Endelig er tilstedeværelse en vigtig del af min fortælling. Jeg kunne aldrig være chef for 1.000 medarbejdere i en stor koncern. Det er ikke fordi, at god ledelse handler om, hvor mange man er leder for. Det handler om, hvordan man er det. At man kommunikerer og er tilstede som leder, uanset om staben tæller ti eller tusind ansatte. Og det gør jeg bedst i en organisation, hvor jeg om ikke dagligt så ugentligt er i dialog med alle mine ansatte. Mine kolleger.

At lede er nemlig ikke kun at tegne de store linjer i forhold til strategier og beslutninger, men også at udøve sit lederskab i de små, forstyrrende øjeblikke, hvor du møder en medarbejder over kaffebrygningen, som Mette Nørgaard beskriver det i sin teori om touchpoints.

Tid til refleksion

Selvom min lederfortælling pt. er mere selvbiografi end hensigtserklæring, kigger jeg stadig fremad og reflekterer over, hvordan jeg kan gøre det bedre. Når jeg har løst en opgave, holdt et oplæg, tegnet på et nyt projekt, fået afslag på et tilbud – ja, så tager jeg mig tid til at reflektere over mine oplevelser og lære af mine fejl. Går ind i dem og ikke udenom dem:

  • Hvorfor virkede Z, men ikke X og Y?
  • Lagde jeg fokus forkert i min forberedelse?
  • Leverede jeg? Hvorfor ikke, i så fald?
  • Var der energi og tilstedeværelse?

Jeg skriver mine tanker ned i logbøger. Ikke for at kunne genbesøge dem, men for at bearbejde dem. For at se, om jeg har været tro mod min ledelsesfortælling, eller om den måske skal revideres. Og jeg spørger mig selv, om jeg storydoer eller storyteller.

Kun DU kan skabe din lederfortælling (men andre kan hjælpe dig)

For nylig blev jeg spurgt af en af de topchefer, jeg rådgiver, om jeg kunne skrive hans lederfortælling. Jeg svarede selvfølgelig nej. Kun du kan skrive din lederfortælling.

Derfor har jeg som nævnt ikke nogen opskrift klar til dig.

Men det betyder ikke, at arbejdet med din egen lederfortælling SKAL være en isoleret enmandsopgave. Faktisk kan det stik modsatte være en god ide.

Andre kan hjælpe med at facilitere processen for dig, og det kan også være en god idé at trykprøve fortællingen blandt dine medarbejdere. Det er ligesom, når vi arbejder med kernefortællinger for vores kunder.

Hvad med dig?

Har du en lederfortælling? Hvordan lyder den? Lad os høre den i kommentarfeltet. Og hvis du endnu ikke har den på plads, men også er modig, så del gerne dine tanker, ønsker og intentioner om din fortælling.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.