Tema

Har din organisation tilpasset sig en ny virkelighed?

Kig din kultur og kommunikation efter i sømmene

Foran­dringer er krævende for de fleste af os. Men de er også en anled­ning til at få ryd­det op og skabt nye ram­mer for samar­be­jde og arbe­jds­glæde. Det har coro­na sat en fed streg under. Her kan du blive inspir­eret til, hvor­dan I kan arbe­jde med tryghed, til­gange og trivsel på arbe­jd­splad­sen. Og hvor­dan I sikr­er, at I både internt og eksternt er klare i spyt­tet om jeres kul­tur og ambitioner.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.
Drop snakken og forestillingen om, at vi efter en lang periode med corona nu endelig er vendt tilbage til en normal hverdag. For verden er forandret, og det er organisationer, arbejdsformer og relationer også. Vi står med en unik chance for – men også pligt til – at se vores professionelle liv efter i sømmene. At sikre, at vi gør op med dårlige vaner for at skabe nogle bedre. At vi tager læring og ny viden til os. Og at vi både indadtil og udadtil er klare om, hvad vi står for, og hvad vi vil.

Helle Bro
CEO & Founder

Se profil