Tema

Lad adfærdsdesign bane vejen for fremtidens arbejdsplads

Din arbejdsplads er højst sandsynligt ikke perfekt

Bevares – det ville være overor­dentlig svært at opnå per­fek­tion i en kon­stant foran­derlig ver­den. Ofte er der plads til forbedring. Og foran­dringer giv­er anled­ning til at løfte blikket, revur­dere og fin­jus­tere måden, vi indret­ter os på, træf­fer beslut­ninger på eller er mest effek­tive på. Med udgangspunkt i adfærdsv­i­den­sk­aben får du vores bud på, hvor­dan du ved at kaste dig over nye metoder og til­gange, kan lade adfærds­de­sign bane vejen for din arbejdsplads.

Anne Gerhardt er konsulent og underviser i konsulenthuset Bro. Hun arbejder med team- & ledelsesudvikling.
Vi mennesker er uperfekte og har begrænset rationalitet, oftest foretrækker vi status quo. Det er en udfordring på arbejdspladser i konstant forandring. Derfor er det tid til at se nærmere på, hvordan vi faktisk agerer i den travle hverdag, ikke hvordan vi tror, vi agerer. Og her er der hjælp at hente i adfærdsvidenskaben.

Anne Gerhardt
Seniorkonsulent

Se profil