En smartphone med et logo af en lås.

Sikker it-adfærd hos medarbejdere

Overblik

It-trusselsbilledet er konstant i forandring. Derfor ønskede vores kunde – en stor dansk virksomhed i finanssektoren – at flytte deres medarbejderes bevidsthed og adfærd inden for it- og informationssikkerhed.

Baseret på indsigter fra medarbejderundersøgelser udviklede vi en række nudges, der bidrog til en konkret adfærdsændring.

Udfordring

Men hvordan kommunikerer man letforståeligt om et svært emne og udvikler redskaber, der letter processen i stedet for at komplicere den?

Proces

Vi undersøgte adfærden gennem interviews med nøglepersoner, der havde indsigt i organisationens it-adfærd. Og via en survey foretog vi en baselinemåling af vidensniveauet.

Resultat

Vi udviklede nudges, der bestod af både fysiske og tekniske løsninger. Og i stedet for en løftet pegefinger skrev vi tekster med en mere positiv tilgang til it-trusler.

"Med et enkelt klik på det forkerte link eller en computer, der ikke bliver låst med en sikker adgangskode, kan en virksomheds sikkerhed på et sekund sættes over styr. bros bidrag var i al sin enkelhed at få medarbejderne til at agere mere hensigtsmæssigt."

Morten Nissum
konsulent, bro

En apple computer med bro logo kørende hen over skærmen
Person tester it sikkerhed ved at klikke på sin smartphone.
Tablet på rød baggrund.