bro blog - strategi der skaber forandringer
Tema

Strategi, der skaber forandring

Fra varm luft til konkret handling

Der bliv­er lavet mange strate­gi­er. Virke­lig mange strate­gi­er. De dårlige ender hengemte på fælles­drevet. De gode skaber foran­dring. Her får du inspi­ra­tion til at gribe strate­giprocessen an, og du får forskel­lige metoder og værk­tø­jer, der kan hjælpe dig godt på vej. Det han­dler om ind­sigter, dia­log, engage­ment og andre gode sager, der skaber værdi.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.
En god strategi kræver både til- og fravalg. Og så kræver den indsigt i den organisation og de mennesker, der skal implementere og eksekvere på den. For en god strategi kalder på forandringer.

Helle Bro
CEO & Founder

Se profil