bro søger en kommunikationspraktikant til efteråret 2024

I bro søger vi en praktikant til efterårssemesteret, der tør at sætte sin kommunikationsfaglighed op på en piedestal. Vi søger en, som elsker at planlægge og skabe content, og som kan finde rundt i digitale platforme.

Hvem er du?

Du læser sikkert kommunikation, retorik, dansk eller lignende på en universitetsuddannelse eller på DMJX. Hvad din uddannelsesretning hedder helt præcist, går vi ikke så meget op i, så længe du synes, det er sjovt at skabe indhold til forskellige målgrupper og platforme – og så længe du kan genkende dig selv i et eller flere af disse udsagn:

 • Du har mod på at udvikle indhold: Og med det mener vi, at du er klar på både at producere kommunikationsindhold og sige dine gode idéer højt. Indholdet kan være alt fra fængende SoMe-tekster og blogindlæg til skarpe nyhedsbreve eller engagerende salgs- og brandingindsatser. Alt sammen både for kunder og til bros egne kanaler.
 • Du er velbevandret i det digitale: Du ved, at digitale virkemidler er et must i enhver seriøs kommunikationsindsats. Derfor er det selvfølgelig en fordel (ikke et krav), hvis du er vant til at arbejde i Mailchimp og på sociale medier – eller hvis du har praktisk erfaring med at arbejde med Google Analytics og SEO.
 • Du laver detaljerede og skarpe analyser: Du er omhyggelig i dit arbejde, fordi du ved, at en god og brugbar kommunikationsanalyse kræver det. Dine øjenlåg bliver derfor heller ikke tungere ved udsigten til research og grundigt forarbejde forud for vigtige kundemøder – eller præsentationer. Tværtimod: Du trives i rollen og finder glæde i at overbringe interessante kommunikationsindsigter til dine kollegaer.

Hvad kommer du til at lave?

Du vil primært have din faste gang i vores kommunikationsteam – men vil generelt arbejde i projekter på tværs af huset og på tværs af fagområder. Du kommer blandt andet til at:

 • skrive fængende tekster, fx i forbindelse med kommunikationsstrategiske kundeprojekter eller til bros egen markedsføring
 • Skrive blogindlæg om kommunikation og adfærd til broblog.dk
 • hjælpe med at producere, publicere og promovere vores podcasts
 • planlægge og udvikle bros e-mail marketing, herunder sende kampagnemails til vores over 17.000 subscribers
 • udvikle og publicere indhold til vores sociale medier (LinkedIn, Facebook og Instagram)
 • udføre research på kunder, projekter og samfundstendenser
 • forberede og bidrage til indhold i præsentationer, undervisning og workshops.

Hvad kan du forvente af praktikantlivet?

 • Du vil indgå som en del af teamet på lige fod med os andre. Det betyder, at du både får masser af ansvar og kollegial kærlighed.
 • Du kommer til at få en masse tværfaglig viden. Vi er en flok specialister og generalister med vidt forskellige baggrunde inden for kommunikation, organisationsudvikling og adfærd – og alt det midt imellem. Derfor kan du umuligt tilbringe tid her uden at blive klogere.
 • Du kommer til at blive en del af bro-familien, hvor vi gør en dyd ud af at holde det sociale samvær ved lige, bl.a. med fredagsbarer. Og så behøver du ikke tage madpakke med – vi har en lækker frokostordning.

Et par praktiske detaljer

 • Praktikken løber umiddelbart fra ultimo august eller primo september 2024 og ca. 4-6 måneder frem. Her er vi rimelig fleksible.
 • I udgangspunktet er der tale om 37 timer om ugen – men vi er fleksible ift. eventuelle forelæsninger og eksamen.
 • Som udgangspunkt bliver du lønnet under praktikken. Men da de forskellige studieordninger også har forskellige regler for løn under praktik, tager vi en snak om det, når vi mødes.

Sådan søger du en praktikplads hos bro

Send din ansøgning og dit CV til hello@wearebro.dk senest den 10. marts 2024. Vi indkalder til samtaler umiddelbart efter. Hvis du har spørgsmål til livet som praktikant, kan du også ringe til Freja på tlf. 20 75 64 66 eller sende en mail til freja@wearebro.dk.

Hvem er vi?

bro er et bureau, som holder til på Esplanaden 34C i København. Vi er et tredimensionelt bureau. Man kan ikke se det, når man går ned ad gangene på Esplanaden. Men i bro arbejder vi i spændfeltet mellem kommunikation, adfærdsdesign og organistionsudvikling. Vores tre dimen­sion­er dan­ner et gigan­tisk rum fyldt med vidun­derlige mulighed­er og kryp­tiske prob­lem­still­inger, som vi løs­er ved at kom­binere kom­mu­nika­tion­stæft med adfærds­de­sign. Vi under­søger, hvad der motiver­er men­nesker til at træffe de rigtige beslut­ninger – og vi bruger de mest effek­tive kanaler og bud­sk­aber til at få det til at ske. Alt sam­men med hen­blik på at skabe mærkbare forandringer.

Mød

Freja Skov Jensen
Juniorkonsulent

Freja har en kandidat i kommunikation fra AAU CPH og erfaring med kommunikation om alt fra opera til operationer. Hun har nemlig en fortid som studentermedhjælper for både Det Kongelige Teater og for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Den erfaring bruger hun som juniorkonsulent hos bro særligt til at løse tekstforfatteropgaver. Freja hjælper også til med at udvikle koncepter og med at sikre vores digitale udvikling og en knivskarp SoMe-strategi.