En rød sluk knap, med skriften lyseslukker paradokset over
Tema

Økonomisk ansvarlighed

Der bliver talt meget om, at virksomhederne skal være økonomisk ansvarlige for øjeblikket. Men det er lettere sagt end gjort.

Hos bro vil vi gerne hjælpe danske virk­somhed­er med at ændre de rigtige van­er, og sørge for, at foran­drin­gen hold­er. Det er vigtigt nu. Her kom­mer fire grunde, og der er jo flere — ræk endelig ud for at få mere at vide: 1. Det er ikke nok at aftale, at I skal ændre van­er. 2. Hvis der er flere ting, som man skal ændre, bliv­er de letteste næsten altid val­gt først. 3. Der er forskel på, hvor­dan folk opfør­er sig hjemme og på arbe­jde – herun­der hvad de føler, at de har ret til. 4. De udfor­dringer, der kom­mer i denne tid, skriv­er sig ind i en større bæredygtigheds-agen­da, så det er sandsyn­ligt, at de ting, som man kan og bør ændre nu, også vil være gode at jus­tere på lang sigt. Skriv til os på hello@​wearebro.​dk, hvis du vil høre mere – måske kan vi hjælpe dig og din virksomhed.