Tema

Ledelse i rørte vande

Seks podcasts om små og store forandringer i kølvandet på corona

Foran­dringer er blevet et grundvilkår i mod­erne organ­i­sa­tion­er. Og i løbet af det sen­este år har en pan­de­mi sprængt skalaen for, hvor hur­tigt vi skal omstille os. Det kræver van­vit­tig meget af os som men­nesker at agere i det ukendte og forholde os til, hvad der skaber vær­di og mening. Men det er også en kærkom­men anled­ning til at få ryd­det op i det, der ikke fun­ger­er. Lyt med, når en antropolog, en departe­mentschef, en for­fat­ter, en direk­tør, en parter­apeut og en bestyrelseskvin­de taler med Helle Bro om bl.a. ledelse, kul­tur, kon­flik­ter, stil­hed, diver­sitet, pseudoar­be­jde og kommunikation.

Tema: Ledelse i rørte vande

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.
God ledelse kræver skarpe øjne og ører. Verden er i bevægelse, og status quo var noget, vi havde i går. Derfor har jeg i denne sæson af bro fm inviteret en række gæster, som alle har et interessant perspektiv på, hvordan god ledelse og ditto kultur ser ud i kølvandet på en verdensomspændende epidemi.

Helle Bro
CEO & Founder

Se profil