Idiot, det er bare ikke godt nok ...

… og sådan er det sgu, hver gang man be’r dig om at løse en simpel opgave!

Du mærker varmen i kinderne og blodet, der ruller, mens budskabet lander kort og kontant. Og hvad stiller man så op? Siger tak? Ok? Eller løber tudende bort?

Feedback kan være svær, både at give og modtage. Ikke desto mindre er feedback som vitaminpiller for motivation og arbejdsglæde. Her får du fem råd til konstruktiv feedback.

Når du skal give:

Kommuniker positivt

Allerførst handler det om at fokusere på at levere feedback positivt, fordi det giver dig de største chancer for at kunne ændre på tingene. Husk, at du skal anerkende, ikke tryne din modtager. Gå derfor ind i samtalen med troen på, at I begge vil hinanden det bedste. Positive forventninger vil altid påvirke positivt.

Gå efter bolden

Kritik bliver let opfattet som et angreb. En måde at mindske graden af sårethed er at holde fokus på sagen – ikke på modtagerens personlighed. Gem pegefingeren og evalueringerne væk, og beskriv i stedet helt konkret, hvad du så, hørte eller oplevede – uden at lægge dine personlige fortolkninger i situationen.

Brug aktuelle eksempler

For at din modtager skal kunne forstå og handle på din feedback, skal den være konkret. Så brug eksempler – både når din kritik er positiv og negativ. Feedback handler om nutiden og fremtiden, lad derfor altid dine eksempler være aktuelle frem for noget, der er foregået for måneder siden.

Giv håndgribelige forslag

Det kan være svært at ignorere fejl og mangler, men prøv alligevel at fokusere på det, der er godt, og det, der kan blive bedre – frem for at stirre dig blind på det, du synes, der mangler. Vend negativ kritik til positive forslag uden at være belærende.

Tag ansvar for feedback

Vær opmærksom på, at feedback kun er forslag til forbedring. Du kan ikke med garanti ændre på andre end dig selv. Mød derfor din modtager, der hvor han eller hun er lige nu, og kast så dit budskab op i luften, og håb på, at din modtager griber det.

Når du skal modtage:

Selvom personen, der har givet dig feedback, måske har været en kritisk, negativ fejlfinder, der ikke har læst rådene ovenfor – så tag imod feedback ud fra disse tre simple råd – og vær det gode eksempel på, hvordan feedback kan være en rigtig god og givende oplevelse.

  • Fokuser på afsenderens positive intention.
  • Lyt uden at afbryde og uden at forsvare dig.
  • Reflekter over feedbacken, og brug det, der ramte dig, konstruktivt og motiverende.

Læs også: 5 spørgsmål en voldspsykopat vil stille til din tekst