29 klassiske stavefejl (som du for alt i verden ikke må begå)

Dansk retskrivning er notorisk svær, fx er der meget stor afstand mellem den måde, vi skriver på, og den måde, vi taler på. Derfor er stavefejl noget, vi alle skal være opmærksomme på, når vi skriver, fordi de er så ærgerlige og kan irritere læseren noget så gevaldigt. Her er en liste over klassiske fejl, jeg ser igen og igen. Jeg har markeret fejlene med rødt og skrevet den korrekte stavemåde i parentes.

Ændringer til listen

Vær opmærksom på, at med den seneste retskrivningsordbog er nogle af ordene blevet valgfri og er derfor ikke længere stavefejl. Dem har jeg ikke taget af listen, men noteret ud fra.

1.udemærket (udmærket)

2.accellerere (accelerere)

3.omstændig (omstændelig)

4. IT (it) Er nu valgfrit.

5.brædt (bræt)

6. financiere (finansiere)

7.ialt (i alt)

8.diciplin (disciplin)

9.chock (chok)

10.excl. (ekskl.)

11.afsted (af sted)Er nu valgfrit.

12.max. (maks.)

13.check (tjek)

14.hovede (hoved)

15.igår (i går)

16.incl. (inkl.)

17.linie (linje)

18.ministerie (ministerium) Er nu valgfrit.

19.ihvertfald (i hvert fald)

20.pencillin (penicillin)

21.reflektion (refleksion)

22.fx. (fx)

23.staniol (stanniol)

24.the (te)

25.allesammen (alle sammen) Er nu valgfrit.

26.fælleskab (fællesskab)

27. jvf. (jf.)

28.ærgelig (ærgerlig)

29. diamentral (diametral)

Verdens mindste opslagsværk over klassiske stavefejl

Hvilke stavefejl ser du ofte? Og hvad har du selv svært ved at stave til? Skriv det i kommentarfeltet, så samler jeg jeres input, tilføjer lidt mere og sender det til jer i form af et (meget lille) opslagsværk.

Vil du lære mere om klassiske stavefejl, kan du sende os en mail på hello@wearebro.dk.