Fremtidssikrede værdier

Overblik

Som en del af strategirealiseringen i Akademikernes A-kasse havde de et ønske om at formulere et nyt og internt rettet værdisæt, der skulle guide og inspirere de +250 medarbejderes handlinger og dialoger i hverdagen. Værdierne skulle bringe det bedste fra nutiden med ind i fremtiden og samtidig være vedkommende og relevante for en organisation med brede faglige og geografiske spænd.

Vores arbejde – som rådgivere og facilitatorer – på projektet bestod i at drive processen med at lande lige præcis de værdier, der ville kunne understøtte ønskerne for fremtiden.

Processen lagde ud med en omfattende indsigtsfase: Vi lavede feltstudier på flere lokationer, faciliterede fokusgrupper, foretog dybdeinterviews og indsamlede data fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Indsigtsarbejdet lod sig guide af spørgsmålet ’Hvordan skal jeres fremtidige måde at være sammen på se ud?’.

Ud fra et princip om bottom-up-involvering bearbejdede vi indsigterne sammen med en arbejdsgruppe og en følgegruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra hele a-kassen. Og efter en række workshops kunne vi vedtage 4 nye værdier, værdiernes kernefortælling – og et menneskesyn for a-kassens grundindstilling til, hvordan de vil møde mennesker.

Udfordring

Som en del af strategirealiseringen i Akademikernes A-kasse havde de et ønske om at formulere et nyt og internt rettet værdisæt.

Proces

Vi udførte en grundig kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af den ønskede fremtid i a-kassen. Indsigterne blev bearbejdet gennem en række involverende workshops.

Resultat

Indsigter og workshops tilsammen udmøntede sig i 4 værdier, en samlende kernefortælling og et menneskesyn, der blev lanceret på en stor medarbejderkonference.

”bro har været utroligt lydhøre overfor medarbejdernes input og meget skarpe i indsamlingen af input til værdier, som dækker organisationens tilstand og ønsker for fremtiden. (…) Både det generelle samarbejde, den løbende rådgivning, det indledende indsigtsarbejde, præsentationer & workshop-facilitering og projektledelse får 10 ud af 10 mulige point”.

Birgitte
HR-chef i Akademikernes A-kasse

"Det var vigtigt for os at danne rammerne for en proces, hvor a-kassen kunne lande de mest meningsfulde og relevante værdier, der ville kunne guide kulturen i den ønskede retning. Og da vi ved, at kultur lever gennem handlinger, var involvering af medarbejdere et centralt pejlemærke for os, da det i sidste ende er dem, der skal kunne spejle sig i og – ikke mindst – handle på værdierne og sikre deres effekt.”

Christina
Rådgiver hos bro