Motorveje der krydser for at illustrere strategi og forandringer
Tema

Podcast: Få adfærden med i forandringerne

Hvordan leder du adfærdsbaseret?

Helle Bro har inviteret 5 inspir­erende og ret forskel­lige men­nesker i studi­et til en snak om adfærds­baseret ledelse. Det er mundet ud i 5 forskel­lige og ret inspir­erende pod­cast-episoder. Med adfærd og ledelse som pejlemærk­er når sam­talerne sig vidt omkring. Så lyt med, når Helle med sine gæster og adfærds-lup­pen i hån­den bevæger sig rundt i emn­er som men­tal sund­hed, bæredygtig ledelse, mærk­barhed, aut­en­tisk ledelse og nærvær hos kun­der og kol­leger. I denne sæson af bro fm får du nem­lig skarpe ind­sigter, gode eksem­pler og svar på spørgsmålet Hvor­dan led­er du adfærdsbaseret?

Tema: Podcast: Få adfærden med i forandringerne