Helle Bro sammen med Brian Christiansen, Sune Knudsen, Anna Bogdanova, Elsebeth Hauge og Christian Baltzer taler forandringer i organisationskultur
Tema

Kulturforandringer for viderekommende

Hvordan skal vi arbejde med kultur fremover?

Vi står midt i en radikal gen­tænkn­ing af, hvad vi forstår som en god organ­i­sa­tion­skul­tur. Vi drøm­mer om en kul­tur, der fasthold­er tal­en­terne, rimer på hjem­mear­be­jde, autono­mi, mang­foldighed og at være hele men­nesker. Men hvor­dan pokker når vi der­til? Hvor meget kan vi som ledere selv gøre — og hvor­dan sørg­er vi for, at det hele også rimer på effek­tivitet, inno­va­tion og over­skud? Helle Bro sam­ler erfaringer og prin­cip­per om foran­dringer i organ­i­sa­tion­skul­tur hos ledere, der har sat kul­turen i centrum.