5 kendetegn ved den gode leder i krig

I krig er alt kaos. Fjenden handler uforudsigeligt, meldingerne fra soldaterne kan være ufuldkomne, ordrer modstridende, og du risikerer dit eget og dine soldaters liv. De ledere, som klarer sig bedst i kamp, er dem, som formår at navigere i kaos, trodse faren og træffe rationelle beslutninger under massivt pres.

Men jeg taler ikke kun om formel ledelse. For i kamp har alle en lederrolle: Soldaten, der pludseligt opdager fjenden, skal kunne reagere. Soldaterne omkring skal selv kunne optage kampen uden at vente på ordre. Den enkelte skal kunne lede sig selv og samtidigt kunne påtage sig et lederansvar over for andre. De fem kendetegn er derfor anvendelige for både den formelle leder og for den menige medarbejder. Lad os se på dem.

Leder ved det personlige eksempel

Den leder, som leder sine soldater ved det personlige eksempel, opnår autoritet nedefra. På denne måde skabes følgeskab. Følgeskab, der alene er baseret på rollens autoritet, vil hurtigt smuldre. At lederen selv fysisk placerer sig der, hvor det er sværest, vil indgyde stor respekt hos soldaterne. Du kan selv tænke på eksempler fra film eller bøger: Mel Gibson som Braveheart eller Shakespeares Henry V fx.

Jeg har i både Irak og Afghanistan oplevet, at soldater har tøvet i kamp; tøvet med at bevæge sig under beskydning eller tøvet med at åbne ild mod fjenden. Ved selv at lede bevægelsen forrest med kommandoen ’Efter mig!’ øger jeg sandsynligheden for, at de kommer i gang. Når jeg som leder bevæger mig sammen med dem eller åbner ild sammen med dem, øges sandsynligheden for, at de bliver ved.

Holder hovedet koldt

Store dele af kampen kan forberedes inden indsættelse. Ved at søge viden om, hvordan kampen føles og opleves, kan lederen anvende visualisering. Lederen tænker forskellige scenarier igennem for sig selv. Man forestiller sig kampen: Hvordan vil den udvikle sig? Hvordan vil jeg reagere? Hvordan vil mine soldater?

Under kampen handler det om ikke at gå i panik: Høj puls, tunnelsyn, nedsat eller skærpet hørelse er tegn på, at det er ved at ske. Tegn på, at du ikke længere er i stand til at træffe rationelle beslutninger. Kuren er enkel: Træk vejret. Du skal bringe dig selv til stede i nuet. Kryb i dækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen og helt ned i lungerne. Pust ud via munden. Koncentrer dig om tre vejrtrækninger. Dernæst tilbage i kampen.

Kan håndtere uvished og kaos

Evnen til at håndtere kaos og til ikke at træffe beslutninger er en overset kompetence. Den gode leder beskrives ofte som handlekraftig, men det er lige så vigtigt at vide, hvornår man ikke skal handle. At håndtere kaos handler for mig om at fokusere på det, som er, i stedet for det, som ikke er. Det, jeg ved, i stedet for det, jeg ikke ved.

At være til stede i nuet, at fokusere på det, jeg har, på min opgave og på mine soldater har været mine midler til at agere i kaos. Desuden ved jeg, at den fjende jeg står over for, også skal agere i kampens kaos.

Holder fokus på sin opgave

Lederen må altid fokusere på at løse sin opgave, uanset hvad der sker. Selv når der er sårede eller dræbte soldater, så kommer opgaven først. Jeg oplevede selv under et angreb i Afghanistan, at en af mine maskingeværskytter blev såret. Hele min enhed var indsat i kampen, og min første tanke var: ’Shit, nu mangler jeg et maskingevær!’

Tanken virker måske kold og kynisk, men i kamp er det bevarelse af fokus. Jeg havde sygehjælpere, som kunne give ham den bedst mulige behandling. Nu var vi ikke længere 30 til at slås, men 29. Min opgave var at lede enheden. Det ændrede en såret soldat ikke på. Enhedens opgave var at afvise Talibans angreb. Gjorde vi ikke det, ville ingen af os overleve.

Kender formålet

Lederen skal kende formålet med sin opgave. Midt i kaos opstår muligheder. Den militære leder skal have modet til at tage initiativ til at udnytte pludseligt opståede muligheder: En blottelse af fjendens flanker udnyttes til at føje fjenden tab, et gennembrud til at bringe ham ud af balance.

Det kan lederen kun, hvis han har et indgående kendskab til den overordnede plan, til formålet med kampen og til sin egen og sine kollegaers opgaver.

Lad mig høre: Hvad med de bedste ledere i din branche? Har de nogle af de samme kendetegn?

Søren er officer i hæren. Han blogger på sorensjogren.dk, og han holder foredrag om ledelse under vanskelige forhold og om at få mennesker til at udnytte deres potentiale.