Når der skal udvikles informationsarkitektur til intranettet eller retningslinjer for hjemmesiden, er det absolut nødvendigt at lytte til brugerne først. Også selvom medarbejderne, borgerne, kunderne eller medlemmerne har nogle andre interesser i det konkrete medie end fx ledelsen i organisationen. Det kommer nok som en overraskelse for de færreste, alligevel oplever jeg organisationer, der fuldstændig misser denne del i udviklingsprocessen.

Initiativet til et nyt intranet vil naturligt udspringe af en overordnet strategi eller et ønske fra ledelsen. Og mediet skal selvfølgelig understøtte selv samme strategi. Men det ændrer ikke på, at den digitale løsning skal udvikles til dem, vi gerne vil have til aktivt at bruge den. I dag er der ingen, der bruger medier af pligt. Det er vores personlige interesser, motivation og behov, der driver os til at bruge et bestemt medie. Sådan er det.

En virksomhed eller en virksomhedsleder kan have nok så klokkeklare budskaber, man gerne vil formidle til medarbejderne eller til omverdenen. Men hvad skal vi bruge de klare, skarpslebne og afsenderorienterede budskaber til, hvis de tiltænkte brugere ikke lægger mærke til dem, fordi de ikke har haft et incitament til at opsøge mediet? … Eller endnu værre; hvis de informationer og navigationsmuligheder, man fik ved tidligere besøg, ikke var relevante i forhold til ens informationsbehov.

Derfor er mit råd: Spørg og involver brugerne i udviklingsprocessen, for de ved bedst, hvad der skal til, for at din løsning bliver en succes.