3 enkle metoder til at skrive som Hemingway

Engang blev Ernest Hemingway udfordret til at skrive en historie på 6 ord. Her var hans svar:

'For sale: Baby shoes, never worn.'

I de 6 ord ligger en hel roman gemt. Tragik, følelser og handling. Barnløshed, gråd og ar på sjælen.

Den ’Hemingwayske’ skriveteknik

Hemingway kunne som ingen anden skrive klart, kort og koncis prosa. Uden at give køb på kompleksitet og personlighed. Han gjorde det ved at skrive ind til benet. Skrive tekster uden fedt og omveje.

Hvis du mestrer denne disciplin, vil du få sprødere tekster, der strømliner dit kommunikative ansigt udadtil og får læsere til at gøre det, du vil have dem til. At læse. Så derfor får du her tre metoder, som tekstforfattere bruger, når de skal skrive mere ’Hemingwaysk’.

1. Fjern djævleord

Begynd med at fjerne ligegyldige gradueringer – også kaldet djævleord. Djævleord er ligegyldige nuanceringer og formuleringer, som ikke bidrager til fremdriften af en klar sætning. Fyldord og gradbøjninger udvander dine pointer. Og ofte vil din læser alligevel aldrig fange, hvad du præcist mener med disse nuancer. Djævleord er fx ord som ‘mange’, ‘meget’, ‘virkelig’ og ‘hele’. Men det kan også være hele sætninger.

  • Det er et virkeligt driftsikkert system, der giver særdeles mærkbare resultater.
  • Produktets overordnede mål er aktivering af mange forskellige interessenter, der kan fungere som omdrejningspunkt, så kunderne køber mere.
  • Ud i den store verden.

Som redaktør ved jeg, at alle tekster kan blive 10-20 procent kortere ved blot at fjerne djævleord. Og denne øvelse vil fremelske væsentlige elementer som kant, følelse og personlighed i din tekst.

2. Overhold 8-ords-reglen

Tekstforfattere er ofte underkastet det, man kalder 8-ords-reglen. Reglen dikterer, at ingen budskaber må fylde mere end otte ord. Reglen opstod i sin tid i forbindelse med ’out-door-reklamer’, som man kender fra fx busstoppesteder. Her skal man som billist eller passager i bussen kunne nå at afkode reklamen i forbifarten. Det kræver, at budskabet er kort.

Det er faktisk en rigtig effektiv skriveøvelse, jeg ofte bruger. Tag et hvilket som helst afsnit, og tving dig selv til at skære det ned til 8 ord. Læn dig tilbage, og se, hvordan øvelsen pludselig får dit kernebudskab til at trone frem i teksten.

Eller som Hemingway ville have skrevet:

Det er faktisk en rigtig effektiv skriveøvelse, jeg ofte bruger. Tag et hvilket som helst afsnit, og tving dig selv til at skære det ned til 8 ord. Læn dig tilbage, og se, hvordan øvelsen pludselig får dit kernebudskab til at tone frem i teksten.

Pointen er følgende:

Alle ord skal kæmpe for deres plads i sætningen.

Når du bruger 8-ords-reglen, så tager du kritisk stilling til de konkrete byggesten, du skal bruge til at engagere og konvertere.

3. Rediger. Rediger. Rediger.

Eller rettere sagt: Skær, skær, skær. Her er tre konkrete råd, som jeg bruger ni ud af ti gange, når jeg skal redigere min kollegaers tekster (jeg har naturligvis ikke selv brug for dem):

  • Fjern første afsnit De fleste skribenter skal lige skrive sig varme, inden de kommer til pointen. Det betyder ofte, at det første afsnit er uskarpt eller overflødigt. Fjern det.
  • Fjern rygdækninger En rygdækning er en faglig begrundelse for, hvornår et udsagn ikke holder stik. Det er, når man som afsender har brug for at tage forbehold for sine pointer og sige: ”Nu er det jo ikke altid, at man skal fjerne første afsnit”. Fjern dem. De suger livet og spændingen ud af dine tekster, og du har brug for at provokere for at få kommentarer og sætte noget på spil i dine tekster.
  • Fjern alt det, der ikke ligner en elefant At skrive fokuseret og uden omsvøb er ligesom at lave en skulptur af en elefant: Fjern alt det, der ikke ligner en elefant. Det betyder i praksis, at du fjerner alt, der ikke understøtter dit hovedbudskab.

Fjern djævleord. Brug 8-ordsreglen. Rediger. Så bliver du næsten ligeså skarp som Hemingway.