En lederuddannelse med fokus på adfærdsdesign. Bro´s adfærdsbaseret ledelsesuddannelse er specielt udviklet til dig som leder

En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Hvad betyder irrationalitet for din måde at lede på?

Lederuddannelse: Fire adfærdsbarrierer for effektiv ledelse

På vores lederud­dan­nelse tager vi afsæt i det uper­fek­te men­neske, som vi kender så godt fra adfærdspsykologien. 

For i tri­an­glen mellem de psykol­o­giske møn­stre bag vores kog­ni­tive beslut­ningsap­pa­rat, ind­sigter fra jeres virke­lighed og bros mange års erfaringer med udvikling af ledere har vi skabt en lederud­dan­nelse, der skær­p­er bev­id­s­the­den og han­dlekraften ift. egen og andres fraværende ratio­nalitet. Og det er vejen til at skabe effekt i en travl, foran­derlig og virke­lig verden.

Vi har udval­gt fire af de bar­ri­er­er for effek­tiv ledelse, som vi oftest støder på. Hver af adfærds­bar­ri­er­erne rum­mer en mod­sæt­ning, der under­streger kom­plek­siteten i ledelsesop­gaven. På den ene side er bar­ri­er­erne uundgåelige – og også ofte en værdi­fuld – del af ledelse. På den anden side kan de sætte en stop­per for den foran­dring, som du ønsker dig. Og der­for er det afgørende, at du kender dem.

Vil du vide mere om lederud­dan­nelsen, så tøv ikke med at kon­tak­te Nathalie på nathalie@​wearebro.​dk eller +452896 01