27/01: Webinar om stillingsopslag

Skærp dine stillingsopslag

Vær strategisk og konkret – og ram de rette kandidater

Jobop­slag har det med at man­gle en strate­gisk krog. Og med at være for brede og upræ­cise – både i beskriv­elsen af kom­pe­tencer og af de arbe­jd­sop­gaver, kan­di­dat­en skal løse. 

Resul­tatet er næppe man­gel på ansøgere, men man­gel på de rette af slagsen. Og en for­spildt mulighed for at brande organisationen.

En af de hyp­pig­ste fald­gru­ber er abstrak­te kom­pe­tencebeskriv­elser. Floskler som visionær’, omstill­ingsparat’ og robust’ efter­lad­er lovlig meget plads til for­tolkn­ing og sender dine still­ing­sop­slag ned i sup­pen med alle de andre. Så hvis du vil sikre de rette kan­di­dater – og sam­tidig posi­tionere din organ­i­sa­tion – så dyk ned i den hverdag og de opgaver, som kan­di­dat­en reelt vil møde. På hal­van­den time vil du få et ind­b­lik i, hvor­dan du:

  • arbe­jder strate­gisk med stillingsopslag
  • konkre­tis­er­er kom­pe­tencer, arbe­jd­sop­gaver og kultur
  • byg­ger et godt still­ing­sop­slag op
  • undgår klichéer og ord, der forvir­rer mere, end de gavner.

Prisen er 750 kr. ekskl. moms. 

Tilmeld dig webinaret

Prisen er 750 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Et webinar til dig, der vil …

  • skærpe dit arbe­jde med still­ing­sop­slag – både sprog­ligt og strategisk
  • sikre, at jeres kul­tur skin­ner igen­nem i opslagene
  • blive knivskarp på at italesætte krav og kompetencer
  • have inspi­ra­tion til værk­tø­jer, der både kan hjælpe i dagligda­gen og hæve niveauet i dine opslag. 

Hvordan læser dine ansøgere dit stillingsopslag?

Hvor­dan sikr­er du, at inten­tion møder virke­lighed, når du skriv­er still­ing­sop­slag, og hvilke fald­gru­ber skal du undgå? Det mål­ret­tede still­ing­sop­slag giv­er kan­di­dater­ne en god fornem­melse for job, krav og kol­le­gaer – og spar­er dermed tid og ressourcer.

På dette webi­nar kom­mer vi omkring:

Hvad er et attraktivt stillingsopslag?

Hvor­for er konkret et nøgle­ord i arbe­jdet med still­ing­sop­slag? Og hvor­for er det så vigtigt at undgå floskler?

Vi sæt­ter ord på, hvor­dan du mål­ret­ter dit still­ing­sop­slag og undgår mis­forståelser ved at konkre­tis­ere og pri­or­itere ben­hårdt i indholdet.

Hvordan skaber du en troværdig gengivelse af arbejdspladsen?

Vi fork­lar­er, hvor­dan du kan give ansøgeren et aut­en­tisk billede af den hverdag, som ved­k­om­mende poten­tielt bliv­er en del af. Vi vender emn­er som om’-tekster – en lillebitte kerne­fortælling om din
arbe­jd­splads – og vi stiller skarpt på, hvor­dan du skaber et stærkere, sam­men­hæn­gende employ­er brand, der tiltrækker de rigtige medarbejdere. 

Effektive værktøjer til stillingsopslaget

Vi hjælper dig godt på vej med dine egne still­ing­sop­slag ved at præsen­tere dig for værk­tø­jer, der både kan skærpe dine opslag og hjælpe med at få dem skrevet i den daglige drift.

Bliv under­vist af to af vores erfarne kommunikationsprofiler

Marie Hem­mingsen

Marie er seniorkon­sulent og tek­st­for­fat­ter i bro – og redak­tør på vores egen bro blog. Hun arbe­jder med con­tent, kerne­fortællinger, kam­pag­n­er, per­son­aer, tone of voice og andre godter fra kom­mu­nika­tion­skassen. I løbet af de sen­este fem år har hun hjulpet en række organ­i­sa­tion­er til at arbe­jde mere mål­ret­tet med deres
still­ing­sop­slag – og hun løfter lidt af sløret for sin til­gang i blogindlægget Skriv still­ing­sop­slag, der hæver din organ­i­sa­tion over kliché-sumpen.

Cari­na Lybek

Cari­na er kon­sulent og brand man­ag­er ibro. Hun råd­giv­er virk­somhed­er om, hvor­dan de forstår og fortæller om sig selv – uden at falde i floskelfælden. Ja, vi kunne også bare sige, at hun arbe­jder med brand­ing og kam­pag­n­er. Det har hun bl.a. gjort for Køben­havns Kom­mune, Func­tion­al Nutri­tion og selvføl­gelig bros eget brand. Hun står også bag de to blogindlæg Bryllup­stesten: Ville dit brand komme på gæstelis­ten og Stryg din joban­søgn­ing.

Få en plads på webinaret

Kom med på vores webi­nar, og skærp dine still­ing­sop­slag – både sprog­ligt og strate­gisk. Du får inspi­ra­tion til, hvor­dan du konkre­tis­er­er kom­pe­tencer, arbe­jd­sop­gaver og kul­tur, og hvor­dan du byg­ger et godt still­ing­sop­slag op. Og så giv­er vi eksem­pler på greb og værk­tø­jer, der kan hjælpe i dagligda­gen, når du skal skrive stillingsopslag.

Lidt om det praktiske:

  • Pris: 750 kr. ekskl. moms
  • Dato: 27. jan­u­ar kl. 9.0010.30

Efter tilmeld­ing mod­tager du en mail med prak­tisk infor­ma­tion om betal­ing. Du får log in-infor­­ma­­tion­er et par dage før webina­ret. Hvis datoen ikke pass­er, så kon­takt os endelig, og så find­er vi en løs­ning. Hvis du har spørgsmål til webina­ret, så ræk ud til Marie.

Tilmeld dig webinaret

Prisen er 750 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required