Webinar: Hvordan adfærdsbaseret kommunikation flytter din målgruppe

Brug adfærdsprincipper i din kommunikation

Skriv til din irrationelle målgruppe

Webi­nar den 10. marts 2021 kl. 9.0011.00.

Du ved godt, at måden, du formi­dler dine bud­sk­aber på, er afgørende for, hvor­dan din mål­gruppe tager dem til sig og han­dler på dem. 

Kom­mu­nika­tion er en kom­pleks stør­relse, for­di du kom­mu­niker­er til irra­tionelle men­nesker. Men­nesker, der vil læse info­grafikker frem for lange, tunge tek­ster. Og men­nesker, der har nem­mere ved at tyde konkrete for­mu­leringer end abstrak­te vendinger.

Med viden­sk­a­beligt beviste virkemi­dler klæder vi dig på til at fly­tte din mål­gruppe. Helt konkret lær­er du at:

  • forstå vigtighe­den af din mål­grup­pes psykol­o­giske begrænsninger
  • iden­ti­fi­cere bar­ri­er­er for en øns­ket adfærd
  • anvende adfærd­sprin­cip­per i din skriftlige kommunikation.

Tilmeld dig til webinaret

Prisen er 750 kr. ex moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.
* indicates required

Træng igennem lydmuren

På to timer bliv­er du klædt på til at nav­igere i en ver­den, hvor flosklerne og de dårlige van­er står i kø for unødigt at udfor­dre din kom­mu­nika­tion. Med de rette virkemi­dler kan du trænge igen­nem lyd­muren til din mål­gruppe og sikre, at de fanger dit budskab.

Du får det hele serveret som en god gang bik­se­mad af ekspertv­i­den, polls, break­out-ses­sions og en helt konkret forankrings­plan. Lyder det godt?

Mød din underviser

Nathalie Søe­gaard

Nathalie beskæftiger sig både med kom­mu­nika­tion og adfærds­de­sign. Nathalie er særlig kom­pe­tent i fel­ten, når hun sam­ler ind­sigter om mål­grup­pers adfærd, og hvor­for de træf­fer beslut­ninger, som de gør. De ind­sigter bruger hun til at for­mulere klare bud­sk­aber og nudges, der fly­t­ter mål­grup­pens adfærd.

Brug adfærd i din kommunikation, og få:

  • folk til at over­holde de nye COVID-19-restriktioner
  • borg­ere til at sortere affald — korrekt
  • kol­le­gaer til at læse dine besked­er på intranettet
  • kun­der til at tilmelde sig dit nyhedsbrev.

Tilmeld dig webina­ret og lær, hvor­dan du bruger adfærd­sprin­cip­per i din skriftlige kom­mu­nika­tion til at trænge igen­nem til din målgruppe.

Prak­tisk information

  • Dato: Ons­dag den 10. marts 2021 kl. 9.0011.00
  • Pris: 750 kr. ex moms
  • Webina­ret foregår online — med­bring selv kaffe & croissant.

Efter tilmeld­ing mod­tager du en mail med prak­tisk infor­ma­tion om betal­ing. Du får log in-infor­ma­tion­er et par dage før webina­ret. Hvis datoen ikke pass­er, så kon­takt os endelig, og så find­er vi en løsning. 

Tilmeld dig til webinaret

Prisen er 750 kr. ex moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig.
* indicates required