20/04: Webinar - Byg en brand Tone of Voice

Er der noget, der ikke stemmer?

Det er det indre, der tæller

De fleste men­nesker har det med brands, som de har det med men­nesker: Vi værd­sæt­ter den visuelle oplevelse, og det kan være behageligt for øjnene med en pæn over­flade – men i sid­ste ende er det per­son­lighe­den, der vin­der vores hjerter. 

Giv dit brand et særligt sprog og en per­son­lig stemme, så det ikke drukn­er i konkur­renternes støj på de dig­i­tale kanaler. Og det er ikke kun det, du siger – det er måden, du siger det på. 

Delt­ag i webina­ret, og få: 

  • en dybere forståelse for, hvor­for dit brand skal være mere menneskeligt 
  • bros guide til at opbygge din egen brand Tone of Voice 
  • konkrete eksem­pler på, hvor­dan en Tone of Voice kan bruges til at sælge – og styrke bran­det i samme strate­giske snuptag.

Webina­ret foregår den 20. april kl. 9 – 11, og prisen er 750 kr. ekskl. moms. 

Tilmeld dig webinaret

Prisen er 750 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Et webinar til dig, der er …

  • ans­varlig eller involveret i bran­dud­vikling eller kom­mu­nika­tion i din virksomhed
  • brand man­ag­er, kom­mu­nika­tion­skon­sulent, mar­ket­ing man­ag­er eller noget helt fjerde 
  • ved at opbygge din egen virk­somhed og udvikle dit eget brand – og har brug for inspi­ra­tion og red­sk­aber, der sikr­er et solidt fundament.

Og til dig, der bare gerne vil være klogere på, hvor­dan du får din mål­gruppe til at elske dit brand. Næsten lige så højt, som du elsker dine venner. 

Tilmeld dit brand til online stemmetræning

Så få dig dog din egen stemme! Vi kan ikke alle lyde ens – vi bør ikke alle lyde ens. En Tone of Voice er dit brands per­son­lighed. Måden bud­sk­aberne bliv­er formi­dlet på. Ja, og så er der alt det, dit brand fortæller om sig selv. Det skal vi også lige tale om, når vi ses. 

Kan du selv relatere til dit brand?

Vi giv­er dig et ind­b­lik i, hvor­for du og dit brand ikke skal love mere, end I kan holde – og hvor­dan du skaber tro­værdighed med et mere men­neske­ligt brand – måske end­da med plads til skøn­heds­fe­jl og slinger i valsen. 

Var det noget med en Tone of Voice?

Det er ikke kun det, du siger. Det er måden, du siger det på. Siger du det med (sprog-)blomster, eller server­er du bud­sk­a­bet knastørt? Hvad har blom­ster med din tonalitet at gøre? 

Få svaret serveret sam­men med bros opskrift på en Tone of Voice, der hjælper dig med at undgå, at kom­mu­nika­tio­nen kol­bøt­ter, når du og dit brand fold­er jer ud på tværs af kanaler. 

Er din Tone of Voice til salg?

Din Tone of Voice er også til salg. Lad ikke nogen fortælle dig andet. Den er nem­lig en lige så essen­tiel del af dit brand som farvepalet­ten og logoet. 

Du skifter vel heller ikke logo, når du laver annon­cer eller sal­gs­ma­te­ri­ale? Få konkrete eksem­pler på, hvor­dan du bruger en Tone of Voice på tværs af kanaler. 

Mød en af vores brandingeksperter

Carina

Cari­na er kon­sulent og tek­st­for­fat­ter ibro. Hun råd­giv­er virk­somhed­er om, hvor­dan de forstår og fortæller om sig selv – uden at falde i floskelfælden. Ja, vi kunne også bare sige, at hun arbe­jder med brand­ing og kampagneudvikling. 

Hun har udviklet Tone of Voice for en suite af kun­der. Store som små. Og så er hun selvføl­gelig med til at udvikle bros eget brand.

Hun står også bag de to blogindlæg Bryllup­stesten: Ville dit brand komme på gæstelis­ten og Kam­pagne på kun­st­græs.

Få en plads på webinaret

Delt­ag i vores webi­nar: Byg en brand Tone of Voice. Vi giv­er dig gode råd, konkrete eksem­pler og så del­er vi bros opskrift på, hvor­dan du laver en Tone of Voice.

Lidt om det praktiske:

  • Pris: 750 kr. ekskl. moms
  • Dato: 20. april kl. 9.0011.00
  • Efter tilmeld­ing mod­tager du en mail med prak­tisk infor­ma­tion om betaling. 
  • Du får log in-infor­­ma­­tion­er et par dage før webinaret.

Hvis datoen ikke pass­er, eller du har spørgsmål til webina­ret, så ræk ud til Cari­na.

Tilmeld dig webinaret

Prisen er 750 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required