Mød Tobias

Tobias Wadskjær
Juniorkonsulent

Tobias har en stor passion for mennesker og deres tilsyneladende irrationelle adfærd.

Som cand.merc.(psyk.) bidrager han med et skarpt analytisk blik på, hvordan menneskers beslutningsprocesser påvirkes og formes i forskellige kontekster. Det kommer til udtryk i research- og interviewfasen, og når indsigter skal oversættes fra adfærdsanalyser til værdiskabende løsninger. Derudover er han projektleder på vores uddannelse i adfærdsdesign.

Tobias Wadskjær