I bro arbejder vi praktisk og strategisk med kommunikation og adfærd fra morgen til aften. Derfor er det vores konsulenter, der underviser og drysser teoretiske og praktiske indspark ned over deltagerne på vores kurser og uddannelsesforløb.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der på den ene eller anden måde arbejder med kommunikation til hverdag. Du kan fx være kommunikations- eller marketingmedarbejder, men du kan også arbejde i en HR-afdeling eller være team- eller projektleder.

Ordet kommunikation behøver altså ikke være en del af din jobtitel for, at du er i målgruppen for bro comm – og vi stiller heller ikke krav til din uddannelsesbaggrund. Til gengæld er du helt med på, at kommunikation er en stenhård kompetence, der er både uundværlig, strategisk funderet og fuldstændig forretningskritisk. Og du søger inspiration og værktøjer til at løfte din kommunikation til et højere niveau.

Udbytte

Med bro comm kommer du retur med konkrete metoder og værktøjer, der kan gøre en reel forskel for den organisation, du kommunikerer i og på vegne af.

Du lærer, hvordan du skriver tekster, der fænger. Og hvordan du får budskaber til at stå klokkeklart for modtagerne, uanset om de er kollegaer, kunder eller noget tredje. Du vil opleve, hvordan du øger din gennemslagskraft til et møde, hvordan du bliver bedre til at kommunikere og styre små og store forandringerne i din organisation. Og du kommer retur med fornyet energi og en stor viden om dine egne styrker og udfordringer som kommunikatør.

Moduler

 
Modul 1 og 2

Skriv, så ingen kan ignorere dig

En stor del af bros hjerte banker i vores tekster. Derfor har vi valgt at dedikere hele to moduler til tekstfeltet.

På modul 1 bliver du præsenteret for vores tilgang til tekster. Her går vi helt tæt på sproget, og vi inddrager teknikker, tanker og værktøjer fra både klassisk formidling og moderne copywriting, der styrker dine tekster. Du vil lære at forstå og fænge din modtager, så dine budskaber får den opmærksomhed, de fortjener.

På modul 2 sætter vi dine genfødte skriftlige evner i spil i den virkelighed, du lever i: I din organisation, på nettet og i en verden, hvor mange producerer indhold, og alle er afsendere. Vi dykker ned i begreber som storytelling, content marketing og tone of voice og ser på, hvordan du kan bruge dem i din organisation.

Modul 1 og 2 bliver afviklet som et internat over to dage, hvor middag og overnatning er inkluderet.

Swipe, scroll eller klik til højre for at se de andre moduler på bro comm →


 
Underviser

Emil Dahl-Nielsen

Din underviser på uddannelsens modul 1 og 2 er Emil, konsulent i bro. Emil er uddannet cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse, og han rådgiver organisationer i, hvordan de kan forstå, fortælle og skrive om sig selv på en måde, der får målgruppen til at bide på krogen. Emil har tidligere stået i spidsen for workshoppen ’Skriv godt’ i Finanstilsynet, og så har han også løst opgaver for Psykiatri Plus og Professionshøjskolen Absalon.

Emil Dahl-Nielsen
Se profil
 
Adfærds-DNA

Dig som kommunikatør

Vores udgangspunkt er, at du skal være uhyre bevidst om dine kommunikative styrker og udfordringer for at blive en god kommunikatør.

Derfor vil du mellem modul 2 og 3 modtage personlig feedback på adfærdsprofilen ’DiSC’, som du udfylder forud for samtalen. Samtalen finder sted over Skype eller telefon. Vi gør det inden modul 3, så du er klar til at gå den mere personlige og relationelle del af uddannelsen i møde med stor indsigt i dig selv og din kommunikation.

Du bliver bevidst om dine egne adfærdsmønstre i arbejdssammenhæng og på, hvordan du kan agere bedst i dem. Kommunikation er en personlig disciplin, der skal tilpasses gemyt og temperament. Og det er umuligt at være troværdig i sine modtageres øjne, hvis man ikke er tro mod sig selv. Adfærdsprofilen er altså vores måde at sikre, at det, du tager med fra uddannelsen, reelt er brugbart for dig.

 
Modul 3

Tag ordet: Gør det nemt at lytte til dig

Skrivekrampe kan være en bivirkning af modul 1 og 2, men bare rolig: På modul 3 handler det om mundtlighed. For det er de færreste af os, der kan smyge os igennem et arbejdsliv uden at tage ordet og pludselig være i centrum.

Vi hjælper dig til at styrke din gennemslagskraft og giver dig effektive præsentationsteknikker. Vi viser dig, hvordan du kommunikerer skarpt og præcist, så alle lytter - og så du kan opnå maksimal indflydelse både på dit publikum og de beslutninger, der bliver truffet på din arbejdsplads.

 
Underviser

Anne Gerhardt

Hvis ikke du havde fornøjelsen af Anne til samtalen om din adfærds-DNA, så får du det nu. For på alt, der handler om mundtlig performance, vil Anne nemlig være din underviser. Hun er seniorkonsulent i bro og arbejder med professionalisering af dialoger samt team- og ledelsesudvikling. Anne er uddannet cand.mag. i dansk og retorik. Og hun har løst opgaver for blandt andet FOA, Novo Nordisk og Undervisningsministeriet.

Anne Gerhardt
Se profil
 
Modul 4

Forandringskommunikation

Tiden er forbi, hvor man kunne forudsige arbejdsdagen. Flere og flere forandringer ruller ind over os, og vi når knap at implementere den ene forandring, før den næste kommer stormende.

På modul 4 har vi et todelt fokus: Først kigger vi på de organisatoriske udfordringer og menneskelige mekanismer, der besværliggør implementeringen af forandringerne. Dernæst arbejder vi med bros metode til at opbygge og planlægge den kommunikation, der skal hjælpe forandringen på vej. Vi arbejder med jeres egne cases undervejs.

 
Underviser

Eva Rieks

På modul 4 kommer du til at møde Eva, der er partner i bro. Hun arbejder med strategi- og konceptudvikling og ledelsesrådgivning. Hun er uddannet cand.mag. i engelsk og dansk. Eva er også projektleder på større opgaver og har blandt andet løst opgaver for Totalkredit, ATP og Region Sjælland.

Eva Rieks
Se profil
 
Modul 5

Din personlige kommunikation

Vi har nu været omkring den skriftlige kommunikation, den mundtlige kommunikation og forandringskommunikationen. Det er på tide, at vi binder en sirlig sløjfe om det hele og dykker ned i den personlige kommunikation.

På modul 5 går vi derfor tæt på dig. Vi ser på dit samlede udtryk som kommunikatør og på det indtryk, du efterlader hos andre. Og vi gør det ud fra mantraet om at se sig selv udefra og andre indefra. Kodeordene på modulet bliver mentalisering, drivkraft, kapacitet og personlig udvikling. Du vil lære at finde lige netop de fokusområder, hvor du skal sætte ind fremadrettet for at få bragt effekt, energi og engagement ind i din personlige kommunikation.

 
Underviser

Helle Bro

På modul 5 får du den utvivlsomme ære at have Helle som din underviser. Helle er direktør i bro, og hun arbejder med strategi-, team- og lederudvikling i store danske og internationale virksomheder, hvor hun også er rådgiver for topledere og executives. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi.

Helle Bro
Se profil
 
Eksamen

Feedback på din egen case

Det er en uddannelse og ikke et kursus, det her. Så selvfølgelig bliver undervisningen fulgt op af en eksamen.

Her tager du fat på en case og en udfordring fra din dagligdag, som du gerne vil fordybe dig i og anvende al din viden fra uddannelsen på.

Kan du dumpe? Teoretisk set; ja. Men det er naturligvis ikke pointen. Vi er blot så ambitiøse på dine vegne, at vi hjælper dig med at få hele uddannelsens forløb og alle moduler sat i spil i én og samme case. For sådan er virkeligheden nemlig: kompleks og vidunderlig.

Dine censorer kender du fra uddannelsen, og de giver dig en faglig vurdering og feedback til din fremadrettede indsats. Ja, du får reelt hjælp til dit arbejde.

 
Underviser

Christina Hendel

Til eksamen møder du både Christina og Anne. Christina er konsulent og projektansvarlig for uddannelsen. Herudover er hun uddannet cand.merc. i psykologi og erhvervsøkonomi, og så beskæftiger hun sig med forandringsledelse, team- og lederudvikling. Og endnu en gang får du også fornøjelsen af Anne, som du også mødte på modul 3. Anne er seniorkonsulent, og vores stærkeste kort på hånden, når emnet falder på den mundtlige kommunikation.

Christina Hendel
Se profil
 
Modul 6

Repetition, træning og netværk

Hov, hvad var nu det. Endnu et modul, sagde du?

Ganske rigtigt. Efter eksamen mødes hele holdet igen til en afsluttende dag, hvor vi samler trådene, repeterer de vigtigste pointer fra uddannelsen og fokuserer på træning af kompetencer og forankring af læring. Uddannelsen skal jo helst kunne mærkes hos dig selv og dem omkring dig længe efter, vi har sagt på gensyn til hinanden.

Hele uddannelsen igennem vil en vigtig mission for os desuden være at skabe et stærkt og nært fagligt netværk mellem dig og dine medkommunikatører på holdet. På modul 6 følger vi op på denne mission og ser på, hvordan vi kan holde liv i dit nye kommunikationsnetværk.

 
Underviser

Christina Hendel

Christina er konsulent i bro og projektansvarlig for uddannelsen. Du møder hende både til eksamen og til det afsluttende modul på bro comm. Når hun ikke sidder fordybet i uddannelsen, beskæftiger hun sig med forandringsledelse, team- og lederudvikling. Hun er uddannet cand.merc. i psykologi og erhvervsøkonomi og har løst opgaver for bl.a. Novo Nordisk, Cook Medical og Topdanmark.

Christina Hendel
Se profil

Testimonials

Jeg har fået en meget større opmærksomhed på de små ting, der tæller, når man kommunikerer til mange mennesker på en gang. Det kan være den helt rigtige overskrift eller detaljerne i kropsproget. Med engagerede undervisere, der selv lever af det, de underviser i, er det blevet tydeligere og mere konkret, hvordan jeg kan justere min skrivestil og min fremtoning, så jeg får større succes med mit arbejde.

Helle Dahl
Marketingkonsulent, Nordea

bro comm klæder dig på til at kunne give valid sparring i din virksomhed i forhold til rigtig mange kommunikationsområder. Blandt andet nyhedsmails, kundebreve, svære samtaler osv. Jeg har fået en meget større forståelse for, hvordan sproget virker, og hvordan man med enkle virkemidler kan fremhæve det vigtigste budskab. En ting er, hvad man siger – en anden ting er, hvordan man siger det. Det har uddannelsen skærpet min opmærksomhed på. Hvert modul står stærkt for mig med motiverede og dygtige undervisere, og hver gang gik jeg gladere (og klogere) hjem.

Bettina Steen Brix
Direktionsassistent, Apotekernes A.m.b.a.

Det kom lidt bag på mig, hvor værdifuld den afsluttende dag på uddannelsen var. Vi brugte naturligvis dagen på at genbesøge læringerne og værktøjerne fra undervisningen, og vi byggede ovenpå med viden om, hvordan vi kan vedligeholde denne læring. Det hele foregik med nyttige og tankevækkende metoder. Og selvom den afsluttende dag både var nyttig, inspirerende og sjov, så var den frem for alt en understregning af, at bro comm ikke kun har været en uddannelse i kommunikation for mig og mine holdkammerater – det har også været et afsæt til personlig udvikling. Tak.

Marianne Holmboe
HR-chef, Gyldendal

Jeg er blevet meget skarpere til at få mine budskaber igennem på skrift. Og jeg vil faktisk mene, at succesraten på mine mails er øget i de tilfælde, hvor jeg har behov for, at folk handler på baggrund af dem. Undervisningsformen har været inspirerende. Underviserne har været dygtige. Jeg har fået en masse konkrete værktøjer med hjem. Og så har jeg virkelig nydt samtalerne med de andre deltagere på holdet.

Cindy Lima Ottosen
Business Developer

På bro comm bliver der taget afsæt i din virksomhed og dine opgaver, og man udvikler sig både professionelt og personligt. Der har været så meget brugbart hele vejen gennem uddannelsen, men for at trække et par eksempler frem, så har jeg især brugt modulet om forandringskommunikation til flere projekter, som skulle sættes i søen her i virksomheden. Snakken om adfærd og personlig kommunikation har også sat gang i flere ting – jeg har lært meget om mig selv, men jeg er også blevet bedre til at aflæse andre. Alt i alt har det været virkelig sjovt at få lov at nørde kommunikation, når man til daglig hurtigt bliver en blæksprutte med sådanne opgaver.

Christina Louise Hansen
Communication Manager, Martin Bencher Group

Jeg arbejder med kommunikation. Faktisk er jeg uddannet inden for kommunikation. Så hvad skal jeg med bros kommunikationsuddannelse? Jeg skal flås ud af min comfort zone, få ryddet ud i vanerne og huske værktøjerne til kommunikation, der får folk til at læse til sidste punktum. Uddannelsen efterlader dig med ready to use-tools, så du kan bruge, hvad du lærer med det samme.Og som om det ikke var nok, at bro-teamet har styr på alle dele af kommunikationens multifarvede pantonepalet, er de tilmed den slags typer, man gerne vil sludre rødvin med en fredag aften.

Maria Alstrup Udsen
Senior Account Director, Molecule Consultancy

Kommunikationsuddannelsen hos bro har tre ting, jeg ikke har mødt før. 1. Den er lavet som et forløb, hvor du vokser skridt for skridt 2. Den har en god online platform, hvor alle materialer er samlet 3. Der er lektier, så du falder ikke tilbage i de gamle vaner Og så er der bare noget med bro. De tilsætter en ingrediens, jeg ikke kan forklare. Men den får mig til at smile.

Ole Witthøft
Adm. direktør, System Audio A/S

Detaljer

Datoer

[Hold og dato er ikke planlagt]
Modul 1 og 2

[Hold og dato er ikke planlagt]
Adfærds-DNA

[Hold og dato er ikke planlagt]
Modul 3

[Hold og dato er ikke planlagt]
Modul 4

[Hold og dato er ikke planlagt]
Modul 5

[Hold og dato er ikke planlagt]
Eksamen

[Hold og dato er ikke planlagt]
Modul 6

Tid

[Hold og tidspunkter er ikke planlagt]

Forberedelse

Ca. 1 time mellem de enkelte moduler. 4-5 timer forud for eksamen.

Pris

Prisen er 26.999 kr. (ekskl. moms).

Internat

Modul 1 og 2 strækker sig over to dage og inkluderer en fælles middag og en overnatning på hotel i nærheden.

Har du brug for hotelovernatning i forbindelse med de øvrige moduler, skal du selv sørge for det.

Interesseret?

Tilmeld dig interesselisten for at få mere information om uddannelsen ↓