Bryd vaner, og skab forandring. Få fem gratis lektioner i adfærdsdesign

Vil du ændre adfærd?

Snup vores fem gratis lek­tion­er i adfærds­de­sign og bliv­er klogere på, hvor­dan du kan bryde van­er og skabe mærk­bare foran­dringer. Lek­tierne inde­hold­er en god kom­bi­na­tion af teori, eksem­pler til inspi­ra­tion, samt øvelsesark, der er lige til at bruge. 

De bliv­er lev­eret direk­te i din ind­bakke med passende tidsin­ter­val, så du både kan nå at læse, prak­tis­ere, reflek­tere og måske lige frem nå at savne den næste lek­tion.

Lek­tion 1: Har du kon­trol over dine egne beslut­ninger?
Lek­tion 2: Der­for lykkes du ikke
Lek­tion 3: Der­for skal du lave en frik­tion­s­analyse
Lek­tion 4: Test min­dre og test oftere
Lek­tion 5: Hvor­dan kom­mer du videre med adfærdsdesign?Fem gratis lektioner i adfærdsdesign og nudging

Ved tilmelding får du tilsendt en række e-mails med lektioner i adfærdsdesign, tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Kursus i adfærdsdesign

Vi ved, at det kræver grundi­ge ind­sigter, solide metoder og ret meget hårdt arbe­jde at få andre til at ændre adfærd. For det er det, vi bruger den meste af vores tid på her i bro. Og det er det, vi vil lære dig på vores 3 dages boot­camp i adfærdsdesign. 

Det er din case, der dan­ner afsæt for vores boot­camp: Med­bring dine klare ambi­tion­er, så får du red­sk­aber, som skaber den løs­ning, der får ambi­tion­erne til at blive til virkelighed

Målet er, at adfærds­de­sign bliv­er en fast del af din arbe­jds­dag – på niveau med din kernekom­pe­tence. For når du kan iden­ti­fi­cere den adfærd, som du gerne vil se, og når du kan kortlægge de bar­ri­er­er, der står i vejen, så kan du udvikle løs­ninger, som virker.

Vil du vide mere om vores boot­camp i adfærds­de­sign? Så tøv ikke med at kon­tak­te Nathalie på nathalie@​wearebro.​dk eller +4528960191.