Adfærdsprincipper til at få 75% flere til at stemme ved et valg

Overblik

TryghedsGruppen ville gerne have flere af deres 270.000 medlemmer i Region Midtjylland til at stemme til et repræsentantskabsvalg. De havde nemlig i nogle år oplevet en faldende stemmeprocent på landsplan. Et af problemerne i kommunikationen var, at medlemmerne ikke oplevede det som værdifuldt eller nødvendigt at stemme.

Vi kombinerede vores viden om adfærd og copywriting, da vi kiggede på TryghedsGruppens kommunikation med de potentielle vælgere.

Udfordring

Udfordringen lå altså i at ændre deres holdninger. Det afgørende blev derfor at undersøge de incitamenter, der kunne flytte modtagerne fra brev til stemmeurne.

Proces

I den nye kommunikation fokuserede vi på at forklare værdien og konteksten. Vi appellerede også til selvforståelsen som ”ordentlige” mennesker og eksperimenterede med timing.

Resultat

Resultatet blev en stemmeprocent på 14,2% - en stigning på godt 75% modtagne stemmer ift. det forrige valg. Det markerede sig også som den højeste stemmeprocent til dato.

"Som kommunikativt greb virker urgency kun, hvis emnet rager modtageren marginalt mere end en høstblomst. Derfor skal du skrive ret eksplicit, hvad det er, der haster, hvorfor det haster – og endnu vigtigere: Hvornår modtageren senest skal reagere."

Simon Krag Linde
Copywriter, bro

"Der er mange faktorer, der afgør stemmeprocenten ved et valg som vores. Vi har imidlertid været meget glade for at have bro ind over vores valgproces. Særligt det at få kombineret bros viden om adfærdsdesign med vores egen viden om valgafvikling har bidraget konstruktivt til vores valgafvikling."

Kristoffer Boye Astrup
Projektchef i TryghedsGruppen