Tirsdag den 25. oktober kl. 09.00-10.00

bro'morgen om adfærdsdesign, og hvornår du kan bruge det

Gratis online møde om adfærdsdesign

Tirs­dag den 25. okto­ber kl. 09.0010.00 hold­er Lotte Berthelsen og Nathalie Søe­gaard bro’­mor­gen om adfærds­design. Et gratis online mor­gen­møde, som giv­er dig en intro­duk­tion til adfærds­de­sign og teori­erne bag. Tilmeld dig nu og bliv klogere på, hvor­dan du skaber varige forandringer.

Skab varige forandringer med adfærdsdesign

Tilmeld dig, og bliv klogere på adfærdsdesign. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

bro'morgen er for dig, der vil

  • have ind­b­lik i, hvad adfærds­de­sign er
  • forstå, hvor­dan vi men­nesker træf­fer beslut­ninger — og hvad der påvirk­er vores beslutningsproces
  • få en bedre forståelse for, hvornår det giv­er mening at bruge adfærds­de­sign som løsning.

Mød vores to adfærdsrådgivere

Nathalie Søegaard

Nathalie beskæftiger sig både med kom­mu­nika­tion og adfærds­de­sign. Hun under­søger vores mål­grup­pers adfærd, og hvad der påvirk­er deres beslut­ninger. De ind­sigter bruger hun til at for­mulere bud­sk­aber og nudges, der fly­t­ter adfærd. Deru­dover under­vis­er Nathalie i, hvor­dan vi kan bruge adfærds­de­sign og nudg­ing til at fly­tte adfærd på work­shops og webina­rer. Og så er hun pro­jek­tled­er på vores uddan­nelse i adfærds­de­sign, så hun besvar­er gerne alle dine spørgsmål.

Lotte Berthelsen

Lotte er uddan­net cand.psych. og arbe­jder med at bygge bro mellem adfærds­de­sign og organ­i­sa­tions- og ledelsesud­vikling. Når Lotte råd­giv­er vores kun­der bruger hun blandt andet sin erfar­ing og bag­grund fra forskn­ing, og det resul­ter­er i både design af adfærd­seksper­i­menter og under­vis­ning. Deru­dover er Lotte også under­vis­er på vores uddan­nelse i adfærds­de­sign, hvor hun under­vis­er i, hvor­dan vi men­nesker træf­fer beslutninger.