Er du overbevisende?

Få fem bro'bare brandtaler, der gør dig til en overbevisende kommunikatør

Læser andre dine tekster?

Forestil dig en ver­den, hvor ingen lyt­ter til dig eller læs­er dine tek­ster. Følelsen af frus­tra­tion, når ingen rea­ger­er på dine gode, gen­nem­skrevne, kor­rek­turlæste tek­ster. Av! Det er ikke en rar følelse.

Heldigvis har vi et plas­ter til dig, der arbe­jder med kom­mu­nika­tion til dagligt: Fem brobare brand­taler fra bros kom­mu­nika­tion­sekspert­er.

Du bliv­er taget igen­nem fem fun­da­men­tale færdighed­er, du bør beherske for at blive en over­be­visende kom­mu­nikatør og for at få suc­ces med din kom­mu­nika­tion. Alt lige fra metode, analyse og design til imple­menter­ing og per­son­lig kommunikationsstil.

Få fem bro'bare brandtaler

* indicates required

Fem bro'bare brandtaler, der gør dig klogere på:

  • Anti-kage­mands-meto­den som fundament
  • Tek­stens tre (u)taknemmelige vilkår
  • Tonens magt hos din målgruppe
  • Imple­menterin­gens kun­st i en dig­i­tal verden
  • Kom­mu­nikatørens per­son­lige udtryk