Dennis Nørmark taler om kamp mod pseudoarbejdet i bro fm

Til kamp mod pseudoarbejdet – med Dennis Nørmark

Skaber dit arbe­jde værdi? 

Måske ikke et spørgsmål, du har lyst til at stille dig selv. Eller svare på, for den sags skyld. Men dagens gæst i brofm insis­ter­er på, at vi alle sam­men har et ans­var for, at det, vi bruger vores pro­fes­sionelle liv på, rent fak­tisk giv­er mening. 

Helle Bro har nem­lig inviteret antropolog og for­fat­ter Den­nis Nør­mark i studi­et for at blive klogere på pseudoar­be­jde – et begreb, Nør­mark intro­duc­erede med en filosof-kol­le­ga i en debat­bog tilbage i 2018. Den tiltrak sig en hel del opmærk­somhed, for der var mange, der nikkede genk­endende til diag­nosen af meningsløse arbejdsopgaver.

Nu har Nør­mark udgivet opføl­geren Tilbage til arbe­jdet. Sådan bekæm­per vi pseudoar­be­jde i organ­i­sa­tion­er”. Her kig­ger han på, hvad ledere og medar­be­jdere konkret kan gøre for at udry­dde det – i hans optik – meningsløse arbejde. 

Er det arbejdstiden værd at lytte med?

Ja! For Helle Bro og Den­nis Nør­mark taler om, hvor pseudoar­be­jdet kom­mer fra, og hvem der egentlig afgør, hvilke arbe­jd­sop­gaver der skaber vær­di. De taler også om travl­hed­skul­tur, kun­stigt lange arbe­jds­dage og ans­var (eller man­gel på samme). Og om, hvor­dan vi alle sam­men kan gøre op med pseudoarbejde.

Du lær­er blandt andet:

  • hvor­dan du spot­ter pseudoar­be­jde (hint: spørg til værdien)
  • hvor­dan du håndter­er pseudoar­be­jde som led­er (det kræver sår­barhed, ans­varlighed og en god por­tion mod)
  • hvor­dan du for­byg­ger pseudoar­be­jdet i din organ­i­sa­tion: Ærlighed er første skridt. 

God fornø­jelse og godt opgør.

Du kan finde alle episoder af bro fm på Spo­ti­fy og Apple Pod­casts.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.