Bastian Overgaard om stilhed er stadig en dyd og støjfri ledelse

Stilhed er stadig en dyd – med Bastian Overgaard

Efter et kort otium er bro fm nu tilbage med direk­tøren for det hele, Helle Bro, som vært. Hun har inviteret for­fat­ter og fore­dragsh­old­er Bas­t­ian Over­gaard i studi­et til en snak om den struk­tur­erede stil­hed som ledelsesværktøj.

Bas­t­ian har netop udgivet bogen Støjfri ledelse. Hvor­dan vi opnår mere ved at snakke min­dre’. Den har skabt debat rundt omkring på ledelses­gange og storkon­tor­er, hvor vi har det med at tale mere end at klappe kar­ry og reflektere.

Mindre snak, mere effektivitet

Ifølge Bas­t­ian er vores organ­i­sa­tion­er præget af en kul­tur, hvor kvan­titet og kvalitet lever i et usundt forhold, og hvor stø­jen hersker på både virk­somhed­ernes og medar­be­jdernes bekost­ning. Alt for ofte bliv­er der sagt alt for lidt med alt for mange ord – og det koster på bundlin­jen såv­el som på det men­tale overskud.

Løs­nin­gen? Den er såre sim­pel: Vi skal lære at være stille sam­men. For i stil­he­den skaber vi ifølge Bas­t­ian rum til reflek­sion og til hinan­den. Det gør vores møder mere mål­ret­tede og min­dre dræ­nende. Vi skal med andre ord sænke tem­po­et for at hæve effektiviteten.

Det får du ud af at lytte med

Men hvor­dan er det nu lige, at man får skruet ned for stø­jen og givet plads til stil­he­den i virk­somhe­den? Med udgangspunkt i Over­gaards bog og egne erfaringer diskuter­er Bas­t­ian og Helle mødekul­tur, støj, stil­hed og per­son­pro­fil­er. De kom­mer blandt andet omkring:

  • hvad stil­hed er for en stør­relse, og hvad den gør ved os
  • tre forskel­lige for­mer for stil­hed: reflec­tive silence’, restora­tive silence’ og rela­tionel silence’
  • hvor­for teams og organ­i­sa­tion­er kan per­forme bedre, hvis de pri­or­iter­er stilheden
  • hvor­dan stil­hed kan være en form for intervaltræning
  • hvor­dan du kan sætte stil­he­den i sys­tem i din organisation.

Og så laver Helle og Bas­t­ian et lille eksper­i­ment live: De er stille sam­men i studi­et i 30 sekun­der. Hvad det gør ved dem, må du lytte med for at finde ud af.

God lyt­ning. Og husk, at du kan finde alle episoder af bro fm på Spo­ti­fy og Apple Pod­casts.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.