Helle Bro og Sune Knudsen taler sammen imens DDC er under konstruktion

Slip beslutningerne fri med Sune Knudsen

I Dan­ishDe­sign­Cen­ter, DDC, har de gen­tænkt hele deres ledelsesstil og udskiftet per­son­aleled­eren med den per­son­lige led­er. Sune Knud­sen, COODDC, har i den sam­men­hæng været for­bi bro fm-studi­et for at snakke med mig om, hvor­for DDC har val­gt en mere per­son­lig ledelsesstil, samt hvad hans og DDCs erfaringer har været med foran­drin­gen til nu.

Lyt med og bliv klogere på:

  • hvor­dan et mere per­son­ligt led­er­skab kan se ud
  • hvor­for du bør overve­je at rykke beslut­nings­man­datet fra led­eren til medarbejderen 
  • hvilke hen­syn du skal tage, hvis du overve­jer radikal gen­tænkn­ing af ledelsesstilen i din organisation
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.