Brian Christensen og Helle Bro går over et lyskryds mens de taler med hinanden.

Risikofyldt organisationskultur med Brian Christiansen

Hos PwC Risk Assur­ance hjælper Bri­an Chris­tiansen og hans kol­le­gaer virk­somhed­er med at iden­ti­fi­cere og adressere risi­ci, der kan true virk­somhed­ers integritet. Men hvad gør PwC og Bri­an, når hans kun­der ringer midt om nat­ten badet i sved og skal bruge kyn­dig vejled­ning i at undgå de største kris­er? Og hvad risik­er­er han egentlig selv ved at skulle lede 200 vidt forskel­lige fagligheder?

Det forsøger jeg at komme til bunds i, når jeg sam­men med mede­jeren af PwC, reflek­ter­er over forhold­et mellem risikostyring og virksomhedskultur.

Lyt med og lær:

  • hvor­dan du led­er et team bestående af meget forskel­lige mennesker
  • hvor­dan risikostyring bliv­er mere end et kapi­tel i en rap­port men del af jeres kultur
  • hvor­for Bri­ans afdel­ing må gøre tin­gene helt anderledes end resten af PwC, for at passé ind
  • om du bør dele billed­er fra jeres næste led­er­sem­i­nar på LinkedIn. 

Og så har jeg også en høne at plukke med hele begre­bet risikostyring”.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.