Billede til podcast med Søren Kryhlmand om offentlig ledelse

Offentlig ledelse i 2021 – med Søren Kryhlmand

Departe­mentschef i Beskæftigelsesmin­is­teri­et Søren Kryhlmand har rys­tet posen. Alt­så posen med havre­gryn. Og ud er faldet inspi­ra­tion til hans per­son­lige ledelsesstil: OTA. Som her står for ordent­lighed, tyde­lighed og ambi­tion­er. Tre cen­trale ingre­di­enser i det ledelsespro­dukt, som skal sikre den gode ledelse og kul­tur i min­is­teri­et – også efter corona.

Søren Kryhlmand beg­y­n­dte i job­bet som departe­mentschef i Beskæftigelsesmin­is­teri­et få dage før Dan­mark lukkede ned for første gang i 2020. I denne episode af brofm fortæller han, hvor­dan han håndterede den første tid, og hvad har han lært om ledelse og men­nesker gen­nem krisen. Han fortæller om rollen som ambas­sadør for offentlig ledelse – en rolle, han for nylig er blevet tildelt af regerin­gen, KL og Danske Region­er. Og så taler han om vigtighe­den af stærk kom­mu­nika­tion i ledelse. Det glæder naturligvis vært Helle Bro.

Lyt med, og bliv blandt andet klogere på:

  • hvad OTA-ledelse er for en størrelse
  • hvad Søren Kryhlmands tid i det offentlige har lært ham om ledelse
  • hvad coro­n­akrisen har bety­det for samar­be­jdet mellem det offentlige og det private.

Du kan som altid finde alle episoder af bro fm på Spo­ti­fy og Apple Pod­casts.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.