Ifølge fremtidsforsker Anne Skare Nielsen så er verden stadig i gang med at blive lavet. Rød jordklode der vokser

Mens vi laver fremtiden med Anne Skare Nielsen

Det er svært at forestille sig fremti­den, men hvis nogen har et bud, så må det være fremtids­forsker Anne Skare Nielsen. Når hun taler om, hvad der ven­ter os forude, er hun fuld af håb og tillid — og det er rart at høre i en ver­den fuld af kriser. 

Jo ældre vi bliv­er, jo mere imødek­om­mende skal vi være for crazy, radikale idéer, for­di fremti­den bliv­er radikalt anderledes”. 

Der er lagt op til en inter­es­sant sam­tale om fremti­dens arbe­jd­sliv, for Anne Skare Nielsen er visionær og
insis­ter­er på, at alle løs­ninger lig­ger på den anden side af katas­tro­fe­tanker og bekymringer. 

Lyt med for at høre: 

  • Hvor­dan en fremtids­forsker forestiller sig den nye pen­sion­salder, og hvor­for hun synes, du burde arbe­jde indtil du dør
  • Hvor­dan vores arbe­jd­sre­la­tion­er kom­mer til at ændre sig markant i fremtiden
  • Hvor­for Anne men­er, at pro­duk­tivitet ikke kom­mer til at skabe en ny verden.