Logoet for Les Deux syes ind på en skjorte, men medarbejdere får også logoet tatoveret på kroppen.

Kultur hos modebranchens enfant terrible med Andreas von der Heide

Der er en helt særlig kul­tur hos Les Deux, hvor alle altid giv­er lidt ekstra af sig selv. 

Bag mode­bran­det står Andreas von der Hei­de, som har drevet sin virk­somhed med samme dri­ve, som fik ham til at løbe 250 km gen­nem Saha­ras ørken for at pro­mote bran­det tilbage i 2014

En pas­sion, der også skin­ner igen­nem hos medar­be­jderne, hvor flere af dem lige­frem er så engagerede i Les Deux, at de har val­gt at få tatoveret bran­dets logo på kroppen.

Den slags medar­be­jderkul­tur bliv­er ikke skabt fra den ene dag til den anden. Der­for har jeg inviteret ham til en sam­tale, hvor vi under­søger, hvad det har krævet at nå dertil. 

Lyt med og bliv klogere på: 

  • hvad det kræver af dig som led­er at skabe særligt engage­ment og arbe­jds­glæde blandt dine medarbejderne
  • hvor­dan virk­somhed­skul­turen ændr­er sig, når garagevirk­somhed bliv­er til suc­ces­fuldt modebrand
  • hvor­dan Andreas von der Hei­de har forenet sine bed­ste egen­sk­aber med sin rolle som led­er, og hvor­dan du bør gøre det samme.
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.