Anna Bogdanova og Helle Bro taler sammen om organisationskultur

Hvor­dan skaber led­eren de bed­ste ram­mer for en kul­tur, der under­støt­ter medar­be­jdernes men­tale overskud? 

Med det spørgsmål in mente, har Helle Bro inviteret træn­ingseksperten Anna Bog­dano­va med i studi­et. Anna dri­ver egen virk­somhed, hvis for­mål er at hjælpe sine kun­der med at finde en sun­dere bal­ance mellem men­tale og fysiske ressourcer samt arbe­jd­sop­gaver. Lige godt 1000 kvin­der har været igen­nem Annas træn­ings­for­løb. 1001 hvis hun må tælle sig selv med – for Annas pas­sion byg­ger på erfaringerne fra hen­des eget stressforløb. 

Lyt med og bliv klogere på: 

  • hvor­dan Anna vender men­talt under­skud til overskud
  • hvor­for objek­tive markør­er ikke må over­skygge de subjektive 
  • sam­men­hæn­gen mellem energikris­er og ubal­ance i kropsøkonomien
  • hvor­dan led­eren på bag­grund af Annas erfaringer kan skabe ram­merne for en sun­dere organisationskultur 
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.