Liste over kvalifikationer for bestyrelsesmedlem

I bestyrelsen på fuldtid med Ulrikke Ekelund

Lysten til bestyrelsesar­be­jde havde længe sum­met i Ulrikke Ekelund. Og så beslut­tede hun sig for, at det var fjol­let at vente på grå hår, før hun for­ful­gte sine drømme. Ulrikke tog der­for en modig beslut­ning og vinkede farvel til gode kol­le­gaer og en tryg still­ing som kom­mu­nika­tions­di­rek­tør hos Pen­sion­dan­mark til fordel for tre bestyrelses­poster, som hun nu læg­ger al sin ener­gi i.

Men hvor­dan har springet til bestyrelses­livet været? Hvad har det kostet – og hvad er vun­det? Lyt med, når Ulrikke og jeg taler selvledelse, rela­tion­sar­be­jde, diver­si­ty m.m., og bliv klogere på: 

  • Hvor­for det er dit ans­var, som bestyrelsesmedlem, at bringe et nyt per­spek­tiv ind i bestyrelsesmødet
  • Hvor­dan man som bestyrelsesmedlem bliv­er sin egen chef og er ans­varlig for sin egen organisationsstruktur
  • Hvor­dan krise­ti­den får ledere til at snakke om for­måls­drevet organ­i­sa­tion­skul­tur, ESG og diversitet.
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.