Helle Øbo taler om god ledelse efter corona og hjemmekontor

God ledelse efter et år i joggingbukser – med Helle Øbo

Helle Bro og Helle Øbo, admin­istr­erende direk­tør i Askov­Fonden, ple­jer at gå lange ture sam­men og vende deres ledelses­mæs­sige udfor­dringer. I dagens anled­ning har de dog ladet van­drestøvlerne blive hjemme og er trukket i pod­cast­studi­et. På 24 kom­primerede min­ut­ter kom­mer de omkring: 

  • hvor­dan coro­naned­luknin­gen har ændret for­vent­ningerne og kravene til lederrollen
  • hvilke sam­taler vi alle sam­men skal blive bedre til i en ver­den præget af dig­i­tale arbejdspladser
  • hvad det mest kom­pe­tente, Helle Øbo kan forestille sig fra en ansat, er (hint: det inde­bær­er tillid og ærlighed).

Det får du ud af at lytte med

Helle og Helle run­der også work-life-bal­ance, forskel­lige forståelser af pro­duk­tivitet og vigtighe­den af at holde rigtig ferie. 

Du lær­er blandt andet:

  • hvor­dan du kan over­føre de sociale mellem­rum til hjemmekontoret
  • hvor­dan du skal håndtere, når folk ikke lev­er­er det, du reg­nede med
  • hvor­dan du led­er opad, og hjælper din egen led­er med at spille dig god.

Lyt med via lin­ket herover eller på Spo­ti­fy og Apple Pod­casts.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.