Podcast med Anders Meinert om Avallone hvor han arbejder med compliance og er selvstændig

Fra VP til selvstændig med Anders Meinert

Det kræver meget at blive entre­prenør. Hvis jeg vid­ste, hvor hårdt det var, havde jeg måske aldrig kastet mig ud i det. Men jeg er satme glad for, at jeg gjorde det nu.”

Sådan fortæller min gæst Anders Mein­ert om over­gan­gen fra det flotte kon­tor med loft til gulv vin­duer til, at han nu bal­ancer­er mom­sreg­n­sk­aber, investor­møder og strate­giud­vikling, imens han tøm­mer opvasken. De mange bolde jon­glerer han sam­tidig med at realis­ere iværk­sæt­ter­drøm­men i den nye tech virk­somhed Aval­lone.

Jeg får også mulighe­den for at drømme tilbage til entre­prenør-dagene, imens jeg taler med Anders om mod­et til at gå efter det, man bræn­der for og også hvad, der giv­er Anders ejer­skab over sit arbe­jde på en fornyet måde. Vi diskuter­er også mange andre emn­er fx: 

  • Hvor­dan entre­prenørskab gør, at vi måler suc­ces på en anderledes måde
  • Tran­si­tio­nen fra pos­i­tiv ledelse i en stor virk­somhed til at blive en mere trans­par­ent og real­is­tisk led­er i en start-up
  • Hvor­for du som led­er bliv­er tvunget til at plan­lægge kort­sigtet og slip­per kon­trol med de lange planer
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.