Camilla Holm diskuterer den nye leder i klassen i bro podcaststudie

Den nye leder i klassen – med Camilla Holm

Hvis du vil lede adfærds­baseret, starter det med gode ind­sigter i netop dit team. Men hvor­dan er det nu lige, at man får den nød­vendi­ge ind­sigt hos kun­der og medar­be­jdere, når ens egen hverdag udspiller sig oppe på direktionsgangen? 

Jeg har inviteret Camil­la Holm i pod­cast­studi­et til en snak om netop det. Den tidligere Adm. Direk­tør i Totalkred­it er startet som kon­cerndi­rek­tør for kun­de­vendte funk­tion­er i Dan­marks største pen­sion­s­sel­skab. Og jeg er nys­ger­rig efter, hvad det bety­der for hende og hen­des ledelsesstil at skifte til PFA.

Sam­men trækker vi i de adfærdsv­i­den­sk­a­belige bukser og stiller skarpt på, hvor­dan man led­er adfær­den i en biks med over 1,3 mil­lion­er kun­der og mere end 100 år på bagen. Lyt med, når vi diskuter­er, hvor­dan men­neske­lige bar­ri­er­er spiller ind i kun­dere­jsen, og hvilke greb Camil­la selv har gjort for at få ind­sigt til at lede i sin nye stilling.

Bliv klogere på: 

  • hvor­dan du bliv­er en syn­lig og nærværende led­er – også i en stor organisation.
  • hvor­dan man gør et kom­plekst pro­dukt som pen­sion sex­et, og hvor­dan man kom­mu­niker­er til en mål­gruppe bestående af 1,3 mil­lion­er indi­vidu­elle kunder.
  • hvor­for du som led­er skal blive ved med at stille spørgsmål­stegn ved egne process­er og egen viden.


Du kan finde alle episoder af bro fm på Spo­ti­fy og Apple Pod­casts.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.