Den ledelsesfrie virksomhed med Casper Kirketerp-Møller

Hvad sker der, når man rys­ter posen og siger farvel til tra­di­tionel ledelse i en virksomhed

Det ved Casper Kir­keterp-Møller. Han er direk­tør for Clever, hvor de for tre år siden beslut­tede sig for at kaste sig ud i en ledelses­fri kul­tur. Det taler jeg med ham om i denne sen­este episode af bro fm. 

Ans­var og hier­ar­ki er ikke blevet fremmede begre­ber i Clever. De har bare fået en ny betyd­ning. For en ledelses­fri struk­tur bety­der mere fri­hed, men det bety­der også mere ans­var til den enkelte, og som Casper siger, er det ikke for alle – end­nu i hvert fald.

I Clever har det været en gave at sætte virk­somhe­den og medar­be­jderne fri. Det afspe­jler sig også tydeligt, når de søger nye medar­be­jdere, og ind­bakken bugn­er af ansøgninger. Men hvad er det, der gør en ledelses­fri struk­tur så spæn­dende? Det find­er du ud af i det nyeste afs­nit af pod­cas­ten, hvor du også bliv­er klogere på:

  • hvor­dan et opgave­hier­ar­ki fungerer
  • hvor­for ydmyghed er et nøgle­ord i Clever
  • hvor­dan man hjælper en medar­be­jder, der plud­selig skal tage en led­ers beslutninger.