bro søger analytisk skarp praktikant med kvalitative kompetencer

I bro arbejder vi med at skabe forandringer, der kan mærkes og gør en forskel: forandringer i handlinger, holdninger, vaner og mindset. Adfærdsændringer med andre ord.

Men for at sikre varige ændringer kræver det grundigt forarbejde og indsigt i vores kunders virkelighed. Derfor søger vi en praktikant, der kan hjælpe os med at kortlægge adfærd gennem kvalitative undersøgelser – og analysere på dataen efterfølgende.

Hvem er du?

Du er måske ved at uddanne dig inden for antropologi, etnologi, sociologi, psykologi eller adfærdsdesign. Men vi er glade, så længe din faglighed dækker nogle af de kvalitative metoder, og så længe du kan genkende dig selv i følgende udsagn:

 • Du er nysgerrig på adfærd – og du har tjek på teorien på dit felt. Adfærd er et bredt felt. Det ved du ligeså godt som os. Derfor er det vigtigt, at du mestrer netop dit fags teori og metoder, og at du er klar til at dele ud af og opsøge ny viden om menneskets adfærd, beslutningsmønstre og bevæggrunde.
 • Du elsker at være i felten og at få jord under neglene. Du ved, hvad det kræver at forberede feltstudier, og du har mod på at hjælpe med at gennemføre dem. Måske skal du i Bauhaus for at observere kundeadfærd eller i 7-Eleven for at interviewe brugere af en bestemt betalingsservice. Derfor er det vigtigt, at du elsker at møde nye mennesker og blive klogere på deres adfærd.
 • Du lovpriser vigtigheden i kvalitativ databearbejdning. Du kan evaluere, analysere og finde frem til de vigtigste indsigter fra dataindsamlinger. Og du er omhyggelig i dit arbejde, fordi du ved, at en god og brugbar (adfærds)analyse kræver det. Du trives i rollen og finder glæde i at overbringe skarpe betragtninger til dine kollegaer.
 • Du er klar til at bidrage og udfordre. Du er glad for variation i hverdagen, og du er i stand til at navigere i et bredt spænd af opgaver: alt lige fra interviews i felten til research, analyse og skarpe observationer, og du er heller ikke bleg for at udfordre dine kollegaer med skæve eller skarpe spørgsmål til teori eller praksis.

Hvad kommer du til at lave?

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores behavior-team og resten af huset. Og du kommer blandt andet til at:

 • udføre omhyggelig research på kunder, projekter og samfundstendenser
 • indsamle indsigter og data fx via feltarbejde, observationer og interviews
 • anvende din metode-værktøjskasse – både den, du har fra studiet, og den, du kommer til at få i bro.
 • udarbejde spørgeguides og gennemføre interviews fra hele interviewpaletten, fx fokusgruppe, ekspertinterviews og dybdeinterviews
 • bearbejde og analysere indsigter, og foretage mindre undersøgelser
 • forberede og bidrage til indhold i præsentationer, undervisning og workshops.

Hvad kan du forvente af praktikantlivet?

 • Du vil indgå som en del af teamet på lige fod med os andre. Det betyder, at du både får masser af ansvar og kollegial kærlighed.
 • Du kommer til at lære en hulens masse fagligt. Vi er eksperter og specialister på kommunikation, organisationsudvikling og adfærdsdesign – og alt det midt i mellem. Derfor kan du umuligt tilbringe tid her uden at blive klogere.
 • Du kan finde ud af, om bureaulivet er noget for dig.

Et par praktiske detaljer

 • Praktikken løber umiddelbart fra ultimo august eller primo september 2019 og ca. 6 måneder frem. Her er vi rimelig fleksible.
 • I udgangspunktet er der tale om 37 timer om ugen – men skal du til en forelæsning eller en eksamen, er vi også fleksible her.
 • Som udgangspunkt bliver du lønnet under praktikken. Men der er kommet ny lovgivning for løn under praktik, og de forskellige studieordninger har forskellige regler. Så den del kan vi snakke om, når vi mødes.

Sådan søger du praktikpladsen

Send din ansøgning og dit CV til Christina Hendel på christina@wearebro.dk senest den 25.03.2019. Vi holder samtaler løbende, så du kan bare sende din ansøgning med det samme.

Psst! Gør dig selv den tjeneste at skrive, hvilken stilling du søger i emnefeltet.

Hvis du har spørgsmål til livet som praktikant, kan du også ringe til Christina på: 22 42 27 96.

Vi glæder os til at høre fra dig.

/Os fra bro