Annemarie Meisling taler om bæredygtig ledelse i podcast studiet

Bæredygtig ledelse - med Annemarie Meisling

Hos Chr. Hansen gror bak­terier og bæredygtige strate­gi­er side om side. Her har de under­skrevet og forpligtet sig til kli­mamål og skrevet bæredygtighed ind i virk­somhe­dens for­mål og 2025-strate­gi. Men hvor­dan for­mår Chr. Hansen at få både bund og top med i de bæredygtige ambi­tion­er? Og hvor­dan over­sæt­ter de strate­gierne til konkret adfærd?

Det forsøger jeg at blive klogere på i denne episode af brofm, hvor jeg har inviteret Annemarie Meis­ling, Senior Direc­tor i Cor­po­rate Affairs & Sus­tain­abil­i­ty hos Chr. Hansen, i studi­et til en snak om konkret imple­menter­ing af bæredygtige mål. 

Lyt med, og bliv inspir­eret til: 

  • hvor­dan du indar­be­jder de bæredygtige værdier i virksomheden
  • hvor­dan det, at fejle smart, kan hjælpe dig med at nå de bæredygtige mål 
  • hvor­dan en ny til­gang til virk­somhedsstruk­tur­er kan være nøglen til at løfte ambitiøse strate­giske mål.
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.