Anders Kjorup diskuterer autentisk ledelse i podcast studie

Autentisk ledelse - med Anders Kjørup

At lede an han­dler paradok­salt nok også om at holde igen. Det ved Anders Kjørup, som på kærlig vis er blevet kaldt Terkels far for hans — til tider — tilbage­hold­ende led­er­skab. For Anders, som i dag er CCO for Sticks’n’Sushi, han­dler aut­en­tisk led­er­skab om at kende grænserne, både hvad angår virk­somhe­dens ambi­tion­er, men også når det kom­mer til egne og kol­le­gaers evner. 

Hvor­dan det alt sam­men hænger sam­men, kan du høre i denne episode af bro fm, hvor jeg taler med Anders om aut­encitet, følgeskab, medar­be­jderind­dragelse og kul­turelle udfordringer. 

Lyt med og få input til, hvor­dan du som led­er kan blive:

  • mere eksplic­it omkring egne værdier ved at walk the talk’.
  • mere tro­værdig i rollen som led­er ved at anerk­ende egne og medar­be­jders evner.
  • bedre til at få medar­be­jdere til at per­forme ved at invitere dem til at gøre det, som de er bedst til.