At lede drømmefabrikken med Kasper Holten

Der er hold­ninger til, hvor­dan de fleste ledere pass­er deres arbe­jde, men når man hed­der Kasper Holten, er der ekstra mange.

Kasper er direk­tør på Det Kon­gelige Teater, og så er han første gæst i denne sæson af bro fm.

Hverken ledelses- eller teater­ver­de­nen er ny for ham. Han blev nem­lig allerede oper­achef på Det Kon­gelige Teater som 26-årig. Selvom Kasper nærmest har stats­borg­er­skab på Det Kon­gelige Teater, er der ikke tid til at hvile på lau­r­bær­bladene, når man er direk­tør for et teater med høje ambi­tion­er, der skal være noget for alle danskere.

I første episode af bro fm fortæller Kasper om, hvor­dan det er at være direk­tør for en organ­i­sa­tion, der har skulle genopfinde sig selv mange gange i dens over 250 år lange lev­etid. En organ­i­sa­tion, som mange danskere har hold­ninger til – både til det, der foregår på og bagved sce­nen. Og han fortæller om, at hans led­er­job måske alligev­el ikke adskiller sig så meget fra andres.

Selvom bal­let og opera ikke er noget, de fleste møder i deres hverdag, er grænsen mellem kun­sten og det admin­is­tra­tive ikke så skarp for Kasper. For uanset om det han­dler om en operaop­sæt­ning eller en ny væk­st­strate­gi, er Kaspers opgave som led­er at moti­vere folk og sikre, at hans vision­er giv­er mening for medarbejderne.

Alt det kan du høre meget mere om i sæso­nens første episode. Du find­er den på Spo­ti­fy, Apple Pod­cast og lige her på siden. 

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.