At gøre diversitet til hverdagskost med Thomas Mejlgård

Hvor­dan sikr­er man, at alle er inte­gr­eret i en organ­i­sa­tion, hvor medar­be­jderne har 29 forskel­lige nationaliteter?

Det er noget af det, du kan høre mere om i den sen­este episode af bro fm. Her taler jeg med Thomas Mejl­gård, som er HR-chef for Sem­co Maritime. 

De arbe­jder nem­lig ben­hårdt for mang­foldighed. Og det er ikke altid let i en indus­tri, der er præget af paradokser på diver­sitet­som­rådet. For på den ene side er den mands­dominerede off­shore-indus­tri præget af normer og af medar­be­jdere, der har været samme sted i mange år. På den anden side er den også drevet af glob­alis­er­ing og ind­satser for ligestilling. 

Hos Sem­co Mar­itime løs­er de blandt det ved at ansætte rela­tion­ssk­abere og ved at tale om fæl­lesskab og life-bal­ance frem for work-life-balance. 

Lyt med, hvis du vil være klogere på:

  • Hvor­dan de har fået diver­sitet og mang­foldighed på dag­sor­de­nen i den tra­di­tionelle, mands­dominerede offshore-virksomhed
  • hvor­for du bør tale om life-bal­ance frem for work-life-balance
  • hvor­dan medar­be­jderne kan blive en af organ­i­sa­tio­nens vigtig­ste hjælpemi­dler til at sikre diversiteten.

Du find­er episo­den i Spo­ti­fy, Apple Pod­cast og lige her på vores hjemmeside.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.